Pajūryje pradedama statyti „sanatorija“ nukentėjusiems Baltijos jūros gyvūnams
Šią sa­vai­tę nu­ken­tė­ju­siems Bal­ti­jos jū­ros gy­vū­nams ša­lia Lie­tu­vos jū­rų mu­zie­jaus del­fi­nia­riu­mo pra­de­da­mas sta­ty­ti Bal­ti­jos jū­ros gy­vū­nų rea­bi­li­ta­ci­jos cen­tras, pra­ne­ša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.

„Toks centras yra itin reikalingas, nes ligi šiol Lietuvos jūrų muziejus, jau daug metų globojantis pajūryje aptiktus sužeistus ar nusilpusius gyvūnus, šiai misijai neturi sąlygų“, – sako viceministras Martynas Norbutas.

„Nukentėjusių per įvairius incidentus, katastrofas, paliktų ar sužeistų dėl žmogaus veiklos gyvūnų daugėja, todėl visiškai palaikėme muziejaus iniciatyvą įkurti šią „sanatoriją“, – pridūrė jis.

Skelbiama, kad pagrindiniai naujai statomo centro globotiniai bus Baltijos pilkieji ruoniai, kurie įrašyti į Raudonąją knygą kaip nykstanti rūšis. Jūrų muziejus šiais ruoniais rūpinasi jau beveik 30 metų – aptikti nusilpę jaunikliai gydomi, maitinami, kol priauga reikiamo svorio ir tada paleidžiami atgal į jūrą. Kasmet, nuo 2011 metų, ruonių reabilitacijai Aplinkos ministerija skiria 7 tūkst. eurų, pernai suma buvo padvigubinta.

Taip pat naujai statomame gyvūnų reabilitacijos centre laukiama ir vandens paukščių, kurie daugiausia sužalojami dėl aktyvios laivybos ir žvejybos. Daugelis šių paukščių, žiemojančių ar praskrendančių, priklauso nykstančioms rūšims, todėl labai svarbu pasirūpinti kiekvienu iš jų.

„Bendromis dviejų institucijų pastangomis kuriamas profesionalus reabilitacijos centras ne tik teiks pagalbą taršos ir kitų incidentų metu nukentėjusiems jūrų gyvūnams, bet ir vykdys jų populiacijos stebėseną, užsiims moksline tiriamąja veikla. Dabar tyrimai atliekami netinkamomis sąlygomis arba mokslininkai priversti juos vykdyti užsienyje. Toks gyvūnų tyrimų ir reabilitacijos centras bus vienas iš nedaugelio Europoje“, – teigė jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė.

Aplinkos ministerija naujam gyvūnų reabilitacijos centrui skyrė 1,38 mln. eurų Europos sąjungos fondų lėšų.