Nubaudė 3 medžiotojus
Trims me­džio­to­jams už šiurkš­tų me­džiok­lės tai­syk­lių pa­žei­di­mą Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas sky­rė iš vi­so 3,4 tūkst. eu­rų bau­dos, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas.

Teigiama, kad nelegali medžioklė vyko Klaipėdos rajone esančioje medžiotojų būrelio „Endriejavas“ teritorijoje 2017 metų gruodžio 16 dieną.

Pagal medžioklės lapą, tądien buvo sumedžiotas stirnos jauniklis ir dvi elnio patelės, bet gauta informacija liudijo ką kitą.

Kitą dieną, nuvykus į medžioklės vietą, pamiškėje ir prie kanalo, aplinkosaugos pareigūnai iškasė elnių skrodimo ir apdorojimo atliekas.

Nustatyta, kad vienas kailis akivaizdžiai priklausė elnio patinui. Po tyrimo, apklausus medžioklės dalyvius, nustatyti 3 medžiotojai, kurie lyg susitarę neigė kaltę dėl neteisėtai sumedžioto elnio patino.

Tačiau Plungės apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą, pripažino medžiotojus kaltais. Klaipėdos apygardos teismas tokį sprendimą patvirtino.

Šūvį paleidusiam medžiotojui teismas skyrė 800 eurų baudą, konfiskavo šautuvą ir vieneriems metams atėmė teisę medžioti, taip pat jam teks atlyginti 5,7 tūkst. eurų žalą laukinei gyvūnijai.

Neteisėtai sumedžiotą elnio patiną dorojusiems dviems medžiotojams teismas skyrė po 1,3 tūkst. eurų baudą ir abiems jų trejiems metams atėmė teisę medžioti.

Medžioklės vadovui, kuris vadovaudamas medžioklei neatliko savo pareigų, neužtikrino, kad sumedžiotų tauriųjų elnių skrodimo ir apdorojimo atliekos būtų sumestos į pirminio žvėrių dorojimo aikštelių žvėrienos atliekų duobę, skirtas įspėjimas.