Neištvėrę išsiskyrimo
Žmo­gaus iš­au­gin­ta gul­bė ir vėl kar­tu su sa­vo ge­ra­da­riu, ku­ris ją iš­gel­bė­jo nuo mir­ties ir pa­si­rū­pi­no, kad pa­ukš­tis užaug­tų gra­žus ir svei­kas.

Sidnis nuo mažystės susidraugavo su prieplaukos čihuahua Sofi.

Sidnis buvo rastas vos vienos dienos netoli prieplaukos Sent Aivso vietovėje, Kembridžšyre. Motina paliko ką tik iš kiaušinio išsiritusį paukščiuką. Dvi didžiulės žaizdos ant kaklo bylojo apie kažkokio gyvūno užpuolimą.

Jaukiai įsitaisęs delnuose.

Leisgyvį jauniklį priglaudė prieplaukoje gyvenantis Robas Adamsonas. Jis slaugė gulbiuką maždaug du mėnesius, šėrė jį specialiu gulbių maistu ir žaliaisiais žirneliais, kurie iki šiol yra Sidnio mėgstamiausias maistas, kartu su juo išplaukdavo laivu, važiuodavo į parduotuvę, o naktį net pasiimdavo į lovą.

Liepą 39 metų vyras nutarė atiduoti Sidnį į gyvūnų globos centrą Norfolke, kad paukštis išmoktų gyventi savarankiškai ir taptų tikra laukine gulbe. Jis nesitikėjo po trijų mėnesių sulauksiąs skambučio. R. Adamsonas išgirdo, jog gulbė taip jo ilgisi, kad gelbėtojai prašo pasiimti ją atgal.

Atskirti jiedu ištvėrė tik tris mėnesius.

„Man buvo labai sunku su ja skirtis, o ji aiškiai irgi manęs ilgėjosi, – pasakojo R. Adamsonas. – Kai jaunikliai atskiriami nuo savo tėvų, jie išties gali labai sielvartauti. Sidnis stengėsi adaptuotis ir tapti gulbe, bet visą laiką norėjo grįžti į laivą. Manau, jis per daug priprato prie patogumų savo namuose. Buvo įstabu regėti jo sugrįžimą į prieplauką. Man tai be galo daug reiškia turint galvoje, ką mudviem abiem teko patirti. Tai tobula mūsų istorijos pabaiga.“

Sidnį gegužės mėnesį atrado prieplaukos darbuotojas – leisgyvį žaizdotą gulbiuką jis išvydo pjaudamas žolę. Tada R. Adamsonas ir pradėjo rūpintis jaunikliu. Jis pasakojo prie lovos turėjęs nedidelę dėžutę, kurioje gulbiukas turėjo miegoti, bet ne – jis neužmigdavo tol, kol lovoje neprisiglausdavo prie savo šeimininko. Tik tuomet jo akys greitai užsimerkdavo. Gulbiukas imdavo snausti vos paimtas į delnus, o jei būdavo šaltoka, jaukiai įsitaisydavo į R. Adamsono striukę. Jauniklis greit adaptavosi prie naujo gyvenimo būdo ir net susidraugavo su prieplaukos čihuahua Sofi.

„Jei Sidnis būtų paleistas kur nors kitur, niekada daugiau nebūčiau jo išvydęs“, – sakė R. Adamsonas. Grąžinta namo gulbė atpažino Robo švilptelėjimą ir taip pat atsakė švilpimu ir pasileido jo link. Abudu tuojau pat grįžo prie įprasto gyvenimo būdo prieplaukoje.