Mokslininkai nustatė, kodėl zebrai yra dryžuoti
Kie­no vi­sas kū­nas, iš­sky­rus gal­vą, iš­mar­gin­tas juo­dais ir bal­tais dry­žiais? To­kie yra zeb­ro raš­tų ap­siaus­tus dė­vin­tys ark­liai vie­no­je iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos fer­mų.

Šie gyvūnai nedalyvavo maskarade ar kokioje šventėje. Jie taip buvo aprengti siekiant įminti mokslininkus ilgai kamavusią mįslę.

Rudais ar pilkais kailiais pasidabinę „dauguma žinduolių yra nuobodūs“. Taip „The New York Times“ teigė Timas Caro, Kalifornijos universitete Deivise tiriantis gyvūnų spalvotumą. Jis yra ir praeitą savaitę žurnale „Public Library of Science ONE“ išspausdintos studijos vienas iš autorių. „Todėl pamatęs tokius drąsius raštus, kokius turi žirafos ar zebrai, kaip biologas klausi – kodėl?“ – dėstė mokslininkas.

Dabar mokslininkai nusprendė, kad zebrų dryžių pagrindinė funkcija yra atbaidyti mirtinas ligas pernešančius sparvas.

Tai išsiaiškinti nebuvo lengva. Prie laukinių zebrų gana sunku prieiti. Todėl dr. T. Caro su kolega Martinu How savo studiją atliko arklių fermoje, kurioje yra ir zebrų prieglauda. Su savo studentais jie stebėjo zebrams įgelti bandžiusias sparvas. Jie taip pat kai kuriuos arklius aprengė zebro raštų apsiaustais, kad pasižiūrėtų, ar tai padeda išvengti vabzdžių įgėlimo.

Sparvos aptvaruose sukosi tiek apie arklius, tiek ir apie zebrus. Tačiau joms priartėjus prie zebrų, atrodė, kad šių raštai sparvas taip apakindavo, kad jos nesugebėdavo kontroliuoti savo nusileidimo.

Vabzdžiai pernelyg greitai priartėdavo ir arba laiku nuskrisdavo, arba tiesiog „atsitrenkdavo“ į zebrą ir atšokdavo nuo jo. Sparvoms nepatiko ir zebrų raštais išmargintais apsiaustais apvilkti arkliai. Tiesa, joms tai nesukliudė puolant šių gyvūnų galvas.

„Kažkas trukdo šiems musiniams dvisparniams suvokti, jog jie taip priartėjo, kad turėtų leistis, – sakė dr. T. Caro. – Mes nežinome, kas konkrečiai, tačiau dryžiai tą efektą daro iki pat paskutinės sekundės.“

Greičiausiai vabzdžių regėjimą apgauna didžiulis juodos ir baltos spalvų kontrastas.

Dabar mokslininkai testuoja įvairius apsiaustus su skirtingais raštais ir kontrastais, norėdami nustatyti, kodėl būtent dryžiai daro tokį poveikį sparvoms.