Miškuose jau dygsta grybai – tikri pavasario pranašai
Gam­ta pa­ma­žu bun­da. Jau pa­laips­niui ky­la snie­guo­lių gal­ve­lės, ga­li­ma ap­tik­ti be­sisk­lei­džian­čių taip va­di­na­mų­jų „ka­čiu­kų“, taip pat gir­di­si vis dau­giau pa­ukš­čių bal­sų.

Miškai taip pat nesnaudžia. Štai grybų sostinėje – Varėnoje ryškiaspalves kepures jau demonstruoja pirmieji pavasariški grybai – plačiataurės.

Kol gamta dar nenusidažė ryškiomis spalvomis šių taurelių tiesiog neįmanoma nepastebėti.

Šie grybai auga vos sniegui nutirpus pavieniui, grupėmis, ant lapuočių medžių liekanų, kartais net vienu galu panirusios vandeny, giraitėse, šileliuose, krūmokšniuose. Kepurėlė 1–5 cm skersmens. Nevalgomos.