Liūtai 400 buivolų įviliojo į mirties gniaužtus
Bots­va­nos šiau­rė­je šią sa­vai­tę nu­sken­do dau­giau kaip 400 bui­vo­lų, ku­riuos, kaip ma­no­ma, į upę įva­rė gru­pė liū­tų, pra­ne­šė vy­riau­sy­bė.

Buivolai nuskendo Čobės upėje netoli sienos su Namibija.

Pradinis abiejų šalių pareigūnų tyrimas „rodytų, kad itin didelė buivolų banda ganėsi Namibijoje ir paniškai bėgdama (sukrito) į Čobės upę“, trečiadienį vakare paskelbtame pareiškime nurodė Botsvanos aplinkos, gamtinių išteklių apsaugos ir turizmo ministerija.

„Pradiniai požymiai rodo, kad juos persekiojo liūtų šeimyna“, – nurodė ministerija.

Apskaičiuota, jog buivolams bėgant, susigrūdus prie upės ir krentant nuo stačių jos krantų nuskendo daugiau kaip 400 gyvūnų.

Tokie incidentai nėra reti, pridūrė ministerija.

Namibijos žiniasklaida pranešė, kad minimas incidentas įvyko antradienį vakare.