Lietuvos miškai – ES geriausiųjų trejetuke
Ar ži­nai, kad Lie­tu­va yra tre­čio­je vie­to­je tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių, ku­rių miš­kai su­ge­ria dau­giau­siai šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čių du­jų?

Kaip rodo „Eurostat“ duomenys, kuriuos skelbia tinklaraštis Euroblogas.lt, Lietuvos miškai absorbuoja 53 proc. visų šalies paskaičiuotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Lietuvą pagal šį rodiklį lenkia tik Švedija (74 proc.) ir Suomija (56 proc.).

ES vidurkis yra 9 proc. Tai yra dviem procentiniais punktais daugiau nei 1990 m.