Lietuvos Metų medžio rinkimai. Tarp kandidatų – ir Raudonės pilies liepa
Į 2018 me­tų Lie­tu­vos me­tų me­džio ti­tu­lą pre­ten­duo­ja ir Rau­do­nės pi­lies lie­pa, api­pin­ta kru­vi­no­mis le­gen­do­mis.

Raudonės pilies liepa, dar kitaip vadinama „septynkamienė“, auga Raudonės pilies valdos pietrytiniame pakraštyje tarp pilies pastato ir Antrojo Pasaulinio karo karių kapinių. Medis įspūdingai atrodo, kitų šalia augančių mažalapių liepų (Tilia cordata) alėjos atžvilgiu. Tarp dviejų kamienų maždaug 3 m aukštyje yra įaugęs metalinis strypas. Kaip byloja pasakojimai ir legenda, ant to strypo buvo rišami ir plakami prasikaltę baudžiauninkai. Legenda byloja, esą dėl to, kad mirtinai buvo užplakti septyni baudžiauninkai, tai ir liepa suskilusi į 7 kamienus. Liepos kamienas nuo maždaug 2 m aukščio šakojasi ir šakos auga aukštyn, kaip į dvi dalis susiskaidęs kamienas. Šakos aukščiau vėl šakojasi po dvi, taip ir susidaro, taip vadinami 7 kamienai. Šios liepos aukštis – apie 28 metrus. Amžius nėra žinomas.

Raudonės pilies liepą į šį konkursą pasiūlė Panemunių regioninio parko direkcija. Medis, surinkęs daugiausia balsų, kitais metais Lietuvai atstovaus Europos medžio konkurse. Kiti pretendentai į Metų medžio titulą – Šiulių kaimo vinkšna; Šereiklaukio dvaro liepa; Mingėlos ąžuolas; Meškėnų liepa; Liepa Motinėlė; Darželių kaimo drevėta pušis; Adamavo ąžuolas.

2017 metais Lietuvos medžiu išrinkta Raganų eglė, esanti Pagėgių savivaldybėje. Už medžius galite balsuoti ČIA