Latvija apsisprendė: gyvens be nemokamų plastikinių maišelių
Lat­vi­jos par­la­men­tas ket­vir­ta­die­nį per ga­lu­ti­nį svars­ty­mą pri­ėmė vy­riau­sy­bės pa­teik­tas Pa­kuo­tės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis nuo 2019 me­tų sau­sio užd­rau­džia­ma par­duo­tu­vė­se pir­kė­jams ne­mo­ka­mai siū­ly­ti plas­ti­ki­nius mai­še­lius.

Toks draudimas galios bet kokio plastiko storio maišeliams, išskyrus mažesnio nei 15 mikronų storio, kurių naudojimas būtinas higienos tikslais arba atviriems maisto produktams pakuoti.

Pataisos įpareigoja prekybos vietose naudojamus planus plastikinius maišelius pakeisti maišeliais iš natūralių pluoštų ir bioplastiko, informuoti pirkėjus apie būtinybę mažinti plastikinių maišelių naudojimą, taip pat apie alternatyvias pakuotės galimybes.

Šias įstatymo pataisas parengusios Aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos užsakymu atliktų tyrimų duomenimis, šalyje sunaudotas plastikinių maišelis svoris ir kiekis ne daugiau kaip 3 gramų prekėms supakuoti 2015-aisiais, palyginti su 2010 metais, išaugo 57 proc., o daugiau kaip 3 gramus sveriančioms – 35 procentais.