Laikotarpis nuo sausio iki vasario buvo ketvirtas karščiausias per 140 metų
Ko ge­ro, kad dau­ge­lis iš jū­sų ga­li­te pa­sa­ky­ti: o mū­sų lai­kais tai bu­vo žie­mos... De­ja, bet šiais, spar­čiai šil­tė­jan­čio kli­ma­to me­tais, žie­mos tam­pa vis švel­nes­nės, šal­čio ban­gos plūs­te­li trum­pam, o apie di­de­les snie­go pus­nis ga­li­me tik pa­sva­jo­ti. Bent jau Lie­tu­vo­je, nes vie­to­mis Eu­ro­po­je, kaip ši žie­ma par­odė, to snie­go ga­li bū­ti tiek daug, kad žmo­nės to se­niai ne­ma­tė.

Kalbant konkrečiai apie šią žiemą, ji buvo tikrai ganėtinai švelni. Nacionalinė vandenynų ir atmosferos asociacija (NVAA) paskelbė, kad 2019 m. sausio-vasario laikotarpis globaliu mastu buvo ketvirtas pagal šiltumą, fiksuotas per 140 stebėjimų metų.

Šis pakilimas yra tik paskutinysis atvejis, tęsiantis 410 mėnesių iš eilės tendencijas, kuomet globalios temperatūros viršijo vidutinę.

NVAA teigimu, greta toliau šylančios jūros paviršiaus temperatūros, Žemėje stebėtas nepaliaujamai mažėjantis pasaulinio jūros ledo kiekis, kuris buvo 5,9 procentais žemiau 29 metų vidurkio fiksuoto tarp 1981 ir 2010 metų.

Jeigu naujosios projekcijos yra teisingos, tuomet greitai kalbėsime apie karščiausią dešimtmetį istorijoje.

Meteorologijos tarnybos ataskaitoje vasario mėnesį prognozuota, kad vidutinė globali paviršiaus temperatūra nuo 2019 iki 2023 metų bus tarp 1,03°C ir 1,57°C laipsnių virš lygio, fiksuoto prieš Industrinę revoliuciją.

Šis augimas lemia 1°C ar daugiau laipsnių virš priešindustrinio lygmens.

Greitai kylančios globalios temperatūros nulemtas rezultatas gali būti labai aiškiai matomas Arktyje, kur prarandamas arktinis ledas, kuris anot neseniai Jungtinių Tautų organizacijos paskelbtos ataskaitos, yra didesniame pavojuje negu kada nors iki šiol.

Anot Jungtinių Tautų organizacijos, net jei pasaulis pasiektų Paryžiaus susitarime nustatytus rodiklius, iki 2050 metų temperatūros Arktyje ir toliau kiltų papildomais 3–5 laipsniais pagal Celsijų. To paskatintas jūros lygmens kilimas visame pasaulyje paveiktų apie 4 milijonus gyventojų.