Labanoro girioje – žygis prieš į kirtimus saugomose teritorijose
Šeš­ta­die­nį La­ba­no­ro gi­rio­je ren­gia­mas pės­čių­jų žy­gis, ku­rio or­ga­ni­za­to­riai sa­ko no­rin­tys su­pa­žin­din­ti su rea­lia pa­dė­ti­mi sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se ir par­ody­ti, kad La­ba­no­ro gi­rią ir ki­tus re­gio­ni­nius bei na­cio­na­li­nius par­kus ga­li­ma pa­nau­do­ti daug pro­tin­giau nei iš­ker­tant. 

Kaip BNS sakė vienas iš renginio organizatorių Andrejus Gaidamavičius, renginio metu taip pat bus paskelbtas manifestas, kuriuo reikalaujama nustatyti žalą, kurią kirtimai padarė saugomoms teritorijoms.

„Reikalausime už padarytą žalą saugomoms teritorijoms, kas yra akivaizdu, stabdyti kirtimus visuose regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose, kol bus atliktas poveikio aplinkai vertinimas ir kiek tie plyni kirtimai yra padarę žalos ir kol nebus valstybės priimti sprendimai dėl gamtinės būklės atstatymo, kad ji būtų tokia kaip įsteigiant šias teritorijas, kad nebūtų vykdoma tose saugomose teritorijose intensyvi ūkinė veikla“, – BNS sakė jis.

Tuo tarpu aplinkos ministras Kęstutis Navickas teigia, kad vykdant kirtimus poveikis aplinkai yra vertinamas ir žala vertingiems miškams nėra daroma.

„Miškai yra suklasifikuojami pagal jų svarbą ir biologinę įvairovę. Ūkiniai kirtimai vykdomi tik trečios (grupės miškuose-BNS) – atsargiai ir ketvirtos – ūkiškai, o kiti apsaugos režimai pakankamai stipriai reglamentuoja, kad nebūtų pažeistas rekreakcinis ir biologinės įvairovės potencialas“, – BNS sakė aplinkos ministras.

Pasak A. Gaidamavičiaus, visuomenė Lietuvoje pakankamai subrendo, kad visuomeniniai ir aplinkosauginiai poreikiai būtų aukščiau už medienos pramonės poreikių.

„Mūsų žygis nukreiptas ne į tą draustinį, kuriame mes eisime, ir ne į Labanoro parką, o apskritai tai yra žygis už visos Lietuvos miškus“, – pabrėžė jis.

Jo žiniomis, renginyje užsiregistravo dalyvauti apie 700 žmonių, tačiau šis skaičius gali keistis.

Renginys organizuojamas artėjant pabaigai vieno mėnesio termino, kai Labanoro miškuose sustabdyti visi kirtimai.

Pasak A. Navicko, darbo grupė, sudaryta įvertinti situacijai per šį laikotarpį, savo išvada skelbs ateinančią savaitę bei žada, kad pateikti pasiūlymai „atlieps visuomenės nerimą“.

Pasak A. Gaidamavičiaus, šis mėnesis jau buvo postūmis į priekį, tačiau teigia, jog mėnesio laikotarpis yra gerokai per trumpas įvertinti realią situaciją.

„Kirtimai sustabdyti, bet valdžia kol kas nepriėmė jokių sprendimų ir per tokį trumpą laiką neįmanoma pakeisti visus teisės aktus, miškotvarkos plotus“, – pastebėjo jis.

Į žygį jo dalyviai ruošiasi pasiimti vėliavų, transparantų, muzikos instrumentų. Kartu su žygeiviais renginyje dalyvaus baikeriai, kurie aplink visą Labanoro girią apvažiuos „Vilties ratą“.

Vėliau šeštadienį taip pat rengiamas palaikymo koncertas ir paskaita-diskusija „O jei nekirstume Labanoro girios visai?“ bei filmo „Sengirė“ peržiūra.

Žygio organizatoriai nurodo siekiantys užtikrinti deramą Saugomų Teritorijų ir senųjų miškų apsaugą – atsisakyti plynųjų kirtimų bei intensyvaus ūkininkavimo pačiose gražiausiose Lietuvos vietose, išsaugojant vientisą kraštovaizdį.

Kirtimai Labanoro girioje sustabdyti rugsėjo 19 dieną, kilus visuomenės pasipiktinimui. Aplinkos ministras Kęstutis Navickas teigė, kad pertrauka būtina siekiant iš naujo peržiūrėti miško kirtimų planus, įvertinti, ar ūkinė veikla Labanoro girioje ligi šiol nebuvo neteisėta.

Ministras yra sakęs, kad Labanoro regioniniame parke šiemet suplanuota iškirsti 166 hektarus miškų, iš jų 90 ha jau yra iškirsta.