Labanoro giria gali tapti nacionaliniu parku
La­ba­no­ro gi­riai siū­lo­ma su­teik­ti na­cio­na­li­nio par­ko sta­tu­są – ply­ni kir­ti­mai to­kiu at­ve­ju čia bū­tų drau­džia­mi.

Aplinkos ministerija siūlo išplėsti Aukštaitijos nacionalinio parko ribas prie jo prijungiant Labanoro regioninį parką. Parengtas tokio Vyriausybės nutarimo projektas šiuo metu teikiamas derinti, pranešė ministerija.

„Tai reiškia, kad dabartiniame Labanoro regioniniame parke būtų toks pat teisinis reguliavimas ir priežiūra kaip ir kituose nacionaliniuose parkuose, didesnė gamtinė ir kultūrinė apsauga“, – pranešime cituojamas aplinkos ministras Kęstutis Navickas.

„Pasikeitus parko statusui, Labanoro girioje plyni kirtimai bus draudžiami“, – užtikrina Aplinkos ministerijos vadovas.

Sprendimas keisti Labanoro girios statusą svarstomas kilus visuomenės nepasitenkinimui dėl šiame regioniniame parke kertamų miškų. Reaguojant į kilusį pasipiktinimą, Labanore mėnesiui sustabdyti kirtimai.

Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, šiuo metu Aukštaitijos nacionalinis parkas užima 41055,73 ha, o Labanoro regioninis parkas – 55308,97 ha plotą. Šie abu valstybiniai parkai turi bendrą ribą, kurią panaikinus būtų sukurta vientisa saugoma teritorija – Aukštaitijos nacionalinis parkas.

Abu parkai nuo 2010 metų jau turi vieną bendrą direkciją. Išplėstas Aukštaitijos nacionalinis parkas užimtų 96364,70 ha ir taptų didžiausia vientisa saugoma teritorija Lietuvoje.