Klaipėdos uoste išsiliejo naftos produktai
Penk­ta­die­nį Klai­pė­dos jū­rų uos­to ak­va­to­ri­jo­je iš­si­lie­jo naf­tos pro­duk­tų, tiks­lus jų kie­kis nu­sta­ti­nė­ja­mas, pra­ne­šė Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Klai­pė­dos val­dy­ba.

Apie 10 val. uosto dispečerinė aplinkosaugininkams pranešė apie taršą iš laivų Klaipėdos uosto teritorijoje.

Jūros aplinkos apsaugos inspekcijos specialistams nuvykus į įvykio vietą paaiškėjo, kad prie valstybinio uosto krantinės perpilant mazutą iš teršalų surinkimo laivo į laivą talpyklą „Danė“, į uosto akvatoriją išsiliejo naftos produktų.

Pasak aplinkosaugininkų, incidentas įvyko dėl laivo įgulos kaltės.

Teršalai nepasklido akvatorijoje, juos prie krantinės lokalizavo uosto direkcijos darbuotojai kartu su laivo įgula.

Išsiliejusių naftos produktų kiekis nustatinėjamas.

Dėl teršalų patekimo į uosto akvatoriją atliekamas tyrimas.