Kelios maudyklos neatitinka higienos reikalavimų
Dve­jo­se ša­lies mau­dyk­lo­se bei ke­tu­rio­se re­krea­ci­nė­se zo­no­se bu­vo nu­sta­ty­ta trum­pa­lai­kė tar­ša – van­dens ko­ky­bė čia ne­ati­ti­ko Lie­tu­vos hi­gie­nos nor­mų, pra­ne­šė Svei­ka­tos mo­ky­mo ir li­gų pre­ven­ci­jos cen­tras.

Rugpjūčio pirmoje pusėje didesnis nei leidžiamas higienos normos žarninių enterokokų kiekis nustatytas Kauno marių I paplūdymio bei Radviliškio rajono Eibariškių tvenkinio maudyklose. Kiek vėliau atlikus pakartotinius tyrimus, vandens kokybė atitiko reikalavimus.

Tarša taip pat nustatyta keturiose rekreacinėse zonose: Klaipėdos rajone Kapstato ežere, Nemuno upėjė prie Jurbarko, Kėdainiuose Nevėžio upėje ties Skongalio gatve, Nevėžio upėje ties Justinavos sodais.

Informacijos apie maudyklų vandens kokybę rugpjūčio mėnesio pirmojoje pusėje kol kas nėra gauta iš Alytaus miesto, Varėnos, Lazdijų, Skuodo, Kalvarijos, Pasvalio, Molėtų, Anykščių, Visagino, Elektrėnų, Širvintų rajonų savivaldybių.