Kaune Popiežiui aukojant mišias danguje pasirodė simboliškas fenomenas
Sek­ma­die­nį šim­ta­tūks­tan­ti­nei mi­niai su­si­rin­kus Kau­no San­ta­kos par­ke Po­pie­žius au­ko­jo šv. mi­šias, ku­rių me­tu virš su­si­rin­ku­sių­jų gal­vos pa­si­ro­dė vie­nas iš Sau­lės ha­lų.

Šį fenomeną daugelis palaikė ypatingu ženklu, nes tai sutapo su Popiežiaus atvykimu į Santakos parką.

Nors daugelis tai palaikė vaivorykšte, visgi, tai buvo vienas iš Saulės halų.

Saulės halo formų gali būti pačių įvairiausių ir jų suskaičiuojama maždaug 50. Halas dažniausiai susidaro plunksniniuose ir plunksniniuose-sluoksniniuose debesyse. Tai yra optinis reiškinys, kuris atsiranda lūžus ir atsispindėjus šviesos spinduliams lediniuose debesų kristaluose.

Sekmadienį žmonių užfiksuotas halas yra retesnis reiškinys ir vadinamas Zenitiniu liestiniu lanku.

Tai tiesiai virš galvos, beveik zenite esantis, ryškus spalvingas puslankis, išlinkęs į priešingą nuo Saulės pusę. Zenitinį lanką sudaro horizontaliai orientuotos ledo kristalų plokštelės, tačiau šiuo atveju šviesą laužia stačiakampė jų briauna.

Nuo seno buvo tikima, kad danguje pasirodžius tokiems reiškiniams įvyks orų permainos.