Kai panda atsiveda dvynukus
Ki­ni­jos Čeng­du di­džių­jų pa­ndų vei­si­mo moks­li­nių ty­ri­mų ba­zė­je šį pa­sau­lį iš­vy­do dvy­nu­kai. Pri­žiū­rė­to­jams ten­ka im­tis gud­ry­bių, kad pa­dė­tų lik­ti gy­viems abiem jau­nik­liams.

Kaip pasakoja britų portalas, paprastai prižiūrėtojai greitai patraukia vieną dvynukų nuo mamos, kad ji manytų atsivedusi tik vieną jauniklį. Vėliau, siekiant išlaikyti šią iliuziją, mažyliai sukeičiami iki 10 kartų per dieną. Kol vienas jauniklis būna su motina, kitas laikomas inkubatoriuje ir maitinamas pieno mišiniu.

Net pusė vaikingų pandų atsiveda dvynius. Tačiau abu lokiukai gyvi lieka labai retai, nes didžiosios pandos beveik visada vieną jauniklių palieka likimo valiai ir juo nesirūpina. Pandoms nepakanka pieno ir energijos, kad galėtų auginti du mažylius. Dėl to motinos daugiausia dėmesio skiria stipresniam jaunikliui. Paprastai pandos maitinasi menkos maistinės vertės ir mažai kalorijų turinčiais bambukais. Motinystė atima iš jų labai daug energijos. Šie žinduoliai turi rūpintis, kad išgyventų ne tik mažyliai, bet ir jie patys.

Dvynukus atsivedusią pandą prižiūrintys mokslinių tyrimų bazės darbuotojai privalo būti labai kantrūs. Gyvūnas tikrai ne visiems noriai leidžia paliesti jauniklį, atėjusį į šį pasaulį vos prieš kelias minutes. Siekdami nuraminti pandą prižiūrėtojai duoda jai dubenį vandens su medumi. Kol ji laka, darbuotojai bando atskirti vieną iš mažylių. Jei pirmą kartą nepavyksta, procesas kartojamas tol, kol panda ima prižiūrėtojais pasitikėti taip, kad leistų šiems paliesti ir galiausiai paimti jauniklį.

Taikant šį metodą išsaugomi beveik visi nelaisvėje atvesti pandų dvyniai. Čengdu mokslinių tyrimų bazės specialistai kelis dešimtmečius stengiasi padėti tokiems jaunikliams. Iki 1990 metų abu pandos dvyniai likdavo gyvi tik 30 proc. atvejų.

Milžiniškos pandos – labai populiarūs ir mėgstami gyvūnai, tačiau joms gresia visiškai išnykti. 2016 metais Pasaulinė gamtos apsaugos organizacija paskelbė pažeidžiamų rūšių sąrašą, į kurį buvo įtrauktos ir didžiosios pandos. Organizacijos duomenimis, pasaulyje iš viso gyvena tik apie 2060 šių gyvūnų. Nors jų skaičius šiek tiek padidėjo, pandoms vis tiek kyla rimtas pavojus. Apskaičiuota, kad per artimiausius 80 metų dėl klimato kaitos sunyks daugiau kaip 35 proc. natūralaus didžiųjų pandų arealo – daugiausia tai vietos, kuriose auga bambukai.