Ką slepia šūviai į šunis Labanoro girioje?
La­ba­no­ro gi­rio­je ai­di šū­viai. Kliū­va ne tik žvė­rims, Die­vo Mo­ti­nos sta­tu­lai, bet ir na­mi­niams gy­vū­nams. Vie­ną ru­dens sa­vait­ga­lį nuo kul­kų ra­mia­me Ja­nu­liš­kio kai­me kri­to du Gra­šių šei­mos šu­nys.

Labradorų veislės mišrūną Šarkį ponia Elena iš Labanoro girios prieš ketverius metus gavo dovanų gimtadienio proga. O mažoji kiemsargė Miledi į Grašių namus atvyko vos prieš keletą mėnesių – iš šunų prieglaudos.

Viltis, kad augintiniai sugrįš, sužlugo šeštadienio rytą. Miške, vos už kelių šimtų metrų nuo sodybos, pakelėje be gyvybės ženklų gulintį Šarkį aptiko ponios Elenos sutuoktinis – kai leidosi žvejoti į netoliese esantį ežerą. Akys iš karto nukrypo į tądien medžioklės sezono atidarymą minėjusius vietos medžiotojus. Šie ginasi ir grasina nuplėštą garbę ginti teismuose.

Policija pradėjo tyrimą dėl žiauraus elgesio su gyvūnais, o tirti nušautų šunų maitos atsiuntė policininką, priklausantį vietos medžiotojų būreliui.

Mūšis už šunis Labanore perauga į aukštesnį lygį. Ar virs jis karu už patį mišką? Nušautų šunų kaime gyvenantis gamtininkas ir aktyvus visuomenininkas Andriejus Gaidamavičius sako, kad reikėtų įstatymu uždrausti bet kokias medžiokles saugomose teritorijose. „Specialus tyrimas“ – ketvirtadienį, lapkričio 1 dieną 19.30 val. per LRT.