Islandijos ir Grenlandijos link juda galinga stichija „bombogenezė“
Ypač in­ten­sy­vus cik­lo­nas, dar va­di­na­mas „cik­lo­nas bom­ba“ („bom­bo­ge­ne­zė“ ar­ba me­teo­ro­lo­gi­nė bom­ba) su­si­for­ma­vęs virš šiau­ri­nio At­lan­to van­de­ny­no ju­da Is­lan­di­jos ir Gren­lan­di­jos link.

Šis ciklonas-monstras atsineš smarkias vėtras, kurių vėjų greitis gali siekti 150 km/val., o bangų aukštis gali viršyti ir 15 metrų.

Sistema, susiformavusi virš šiaurės vakarinio Atlanto vandenyno, kaip nuo Naujosios Škotijos (Kanada) provincijos išsklidusi smaili sistemos banga, greitai gilėjanti virš šiltesnių Atlanto vandenų.

Labai intensyvus paviršiaus ciklonas susijęs su šia ilga žemo atmosferos slėgio zona, kas žemiausiuose sluoksniuose lems labai intensyvius vėjus.

Ši sistema charakterizuojama kaip „bombogenezė“, kuomet įvyksta staigus slėgio sumažėjimas (per 24 valandų laikotarpį slėgis nukrenta mažiausiai 24 milibarų) orų sistemoje, kuris sukelia uraganinius vėjus.

Tačiau šis monstriškas ciklonas šiuos duomenis daugiau nei padvigubino ir per 19 val. įvyko 51 milibaro pokytis, kuomet slėgis krito nuo 1003 mbar iki 952 mbar, skelbia severeweather.eu.

Šis ekstratropinis ciklonas bus labai intensyvus ir vietomis lems vėjo gūsius, kurių stiprumas sieks ir 150 km/val. greitį.

Visgi, maksimalaus intensyvumo audra išliks toli atviruose vandenyse.

Islandija bei Grenlandija stiprių vėjų poveikį pajus kuomet vėlyvą ketvirtadienį ir penktadienį sistema palaipsniui susilpnės, ir tuomet pietvakarių Islandijoje ir dalyse pietų Grenlandijos numatomi stiprūs, nuolydžio vėjai. Pakrančių teritorijose taip pat prognozuojamos didelės bangos.

Stichijos šėlsmą taip pat gali pajusti ir Airija, Jungtinė Karalystė.

Palei šio gilaus ciklono kelią, judant per šiaurinį Atlanto vandenyną, link Islandijos, ketvirtadienį laukiama didelių bangų, kurių aukštis gali siekti ir per 15 metrų.