Iš namų išprašė šermuonėlį
Mei­no vals­ti­jos (JAV) Ban­go­ro mies­to gy­ven­to­ja su­ne­ri­mo iš­gir­du­si kaž­ką krebž­de­nant lu­bo­se. Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad triukš­mą ke­lia mie­las lau­ki­nis gy­vū­nė­lis.

„Iš pradžių pamanėme, kad lubose tarp perdangų įsitaisė žiurkė. Bet pro išimtą lubų plytelę išlindo simpatiškas snukutis“, – pasakojo Kassondra Dale. Jai iš pradžių pasirodė, jog tai šeškas – pabėgęs kažkieno augintinis.

Moteris pastatė gyvagaudžius spąstus ir įbėrė į juos kačių ėdalo. Tačiau šios vaišės nesudomino nekviesto svečio. Antrą dieną ji įdėjo vištienos ir uogų. Žvėrelį pagaliau pavyko sučiupti.

Tiesa, pasirodžius specialistams paaiškėjo, kad tai visai ne šeškas, o šermuonėlis. Šie laukiniai gyvūnai yra labai smalsūs ir gali įsmukti į žmonių namus ieškodami pelių. Jie nedidukai, tad lengvai pralenda pro mažiausius plyšelius.

„Manau, kad pareigūnai nuvežė šermuonėlį į mišką, kur jis ir turėtų būti“, – sakė K. Dale. Moteris dar pasakojo bandžiusi gyvūną paglostyti, bet šis nebuvo draugiškai nusiteikęs ir kelis kartus grybštelėjo jai į ranką.