Iš Kalifornijos gaisrų išgelbėta katė dėkojo ugniagesiui
Ug­nia­ge­sys, pri­si­dė­jęs mal­ši­nant pra­gaiš­tin­gus gais­rus, ku­rie su­nai­ki­no di­de­lę šiau­ri­nės Ka­li­for­ni­jos da­lį, ne­lai­mės aki­vaiz­do­je su­si­ra­do ne­ti­kė­tą drau­gą – jo pa­ties iš­gel­bė­tą ka­tę.

Ryan Coleman šią katytę aptiko tarp namo griuvėsių, liepsnų sunaikintame Paradise mieste.

„Facebook“ pasidalintame vaizdo įraše ir nuotraukose matyti begalinis išgelbėtos katytės dėkingumas.

Gyvūnas glaustėsi prie savo gelbėtojo ir nė per žingsnį nesitraukė nuo jo.

Pasidalindamas vaizdo įrašu ir draugiškos katės fotografijomis, jis rašo: „Kol aš vaikščioju aplink, ji tiesiog ilsisi man ant kaklo ir pečių.“

„Mano širdis ir maldos yra su daugiau nei 2000 šeimų, kurios prarado savo namus bei su žmonėmis, kurie prarado savo mylimus žmones.“ – rašė Ryan. Jis teigė besidžiaugiantis galėdamas padėti.

Gaisrų aukų skaičius pasiekė 76, o beveik 2300 žmonių laikomi dingusiais. Beveik visi iš 27000 Paradise gyventojų paliko miestą, o jame liko tik tarnybų darbuotojai.

Ugniagesiai ir toliau kovoja su siaučiančiais gaisrais, kurie apima maždaug 600 kvadratinių kilometrų plotą.