Iki amžiaus pabaigos pragaištingų audrų ir potvynių bus tris kartus daugiau
Moks­li­nin­kai nu­sta­tė, jog dė­ka glo­ba­li­nio at­ši­li­mo Eu­ro­pa ir Šiau­rės Ame­ri­ka ga­li su­si­dur­ti su dar dau­giau pra­gaiš­tin­gų aud­rų.

Ekstremalios oro sąlygos, tokios kaip potvyniai, šiuose žemynuose taps tris kartus dažnesni, o tai lems ekstratropiniai ciklonai, skelbiama naujausiame tyrime.

Prognozuojama, kad besibaigiant 21 amžiui, pasaulis gali būti priverstas kovoti su skaudžiais socialiniais ir ekonominiais padariniais, sukeltais nepalankių orų sąlygų.

Tyrimas, kurį atliko dr. Matt Hawcroft iš Ekseterio universiteto, atskleidė naują informaciją.

Tyrimas rodo, kad jei nebus žymiai sumažintas šiltnamio efektą skatinančių dujų emisijų lygis, tuomet bus fiksuojamas akivaizdus incidentų dažnio šuolis dideliame Šiaurinio Žemės pusrutulio plote.

Teigiama, kad ateities ciklonų poveikis vietos bendruomenėms galėtų būti pragaištingas, išsiskiriantis intensyviomis ir ekstremaliomis audromis, kurios vestų link dar daugiau potvynių.

Dabartiniai klimato modeliai yra veikiami didžiulių neaiškumų, dėl ko yra kvestionuojamas jų duomenų patikimumas.

Mokslininkai analizavo dabartinių ir ateities audrų elgseną, o tam panaudojo pačias moderniausias modeliavimo ir audrų sekimo technikas.

Komandai pavyko atskleisti, jog modelių projekcijos rodo, kad dar šio amžiaus pabaigoje patrigubės pačių intensyviausių kritulių ekstratropinių ciklonų skaičius tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje.

Nors esama didelio neaiškumo regioniniuose klimato kaitos modeliuose, dėl sudėtingų reakcijų į vis šiltėjantį klimatą, vis dar įmanoma pateikti dideles ir nuoseklias kaitos projekcijas šiuose ypač didelį poveikį turinčiuose įvykiuose.

Tyrimas paskelbtas žurnale „Environmental Research Letters“.