Gelbėdamas lapę pakliuvo į didelę bėdą
Gy­vū­nų my­lė­to­jas Ang­li­jo­je, mė­gi­nęs iš­gel­bė­ti gy­vy­bę la­pei, bu­vo at­leis­tas iš dar­bo. Bo­sas jam pa­sa­kė, kad ne­to­le­ruos vė­la­vi­mo į dar­bą. Lyg to dar bū­tų ma­ža, la­pė įkan­do į nykš­tį ir And­rew Haig­hui pri­rei­kė ope­ra­ci­jos.

56 metų vyras vos kelias savaites dirbo vaisių ir daržovių parduotuvėje Batlyje, kai aptiko sužeistą lapę. „Visi, kas mane pažįsta, žino, kad nedvejodamas sustosiu padėti į nelaimę pakliuvusiam gyvūnui“, – sakė A. Haighas. Jis papasakojo, kaip vykdamas į darbą Vakarų Jorkšyre 5 valandą ryto pamatė sunkiai sužeistą žvėrelį vidury kelio skiriamosios juostos. Prisiartinęs padėti gyvūnui vyras suprato, kad lapė gali įkąsti. „Automobilių šviesoms artėjant turėjau apsispręsti – palikti ją likimo valiai, vienišą ant šalto šlapio kelio tamsoje, ar paimti, kad ir kas būtų. Pasirinkau antrąjį variantą“, – kalbėjo jis.

Tačiau A. Haighas negalėjo numatyti, kad žaizdose nuo įkandimų prasidės infekcija (lapės nešioja daug bjaurių bakterijų), dėl kurios galiausiai prireiks operacijos su narkoze vietos ligoninėje.

Kai jis paskambino viršininkui ir pasakė, kad šiek tiek pavėluos, nes veža vargšą gyvūną į veterinarijos kliniką, bosas neparodė jokios užuojautos ir pareiškė, jog A. Haighas turįs mesti lapę arba praras darbą. „Jei būčiau ją numetęs, nebūčiau galėjęs gyventi su savo sąžine, tad buvau atleistas“, – sakė A. Haighas.

Liūdniausia tai, kad ir pasitelkus veterinarus lapės išgelbėti nepavyko. Ji buvo pernelyg sunkiai sužeista. Tačiau A. Haighas nesigaili savo sprendimo ir sako, kad vėl padarytų tą patį, nors ir pakliuvo į labai prastą finansinę situaciją. Jis jau prieš tai kelis mėnesius neturėjo darbo ir labai džiaugėsi vėl jį gavęs.

A. Haighas taip pat atskleidė esąs pratęs prie įkandimų, nes rūpinasi keliomis išgelbėtomis katėmis. Vis dėlto tokios rimtos žaizdos dar neturėjo, jam prireikė plastinės nykščio operacijos. Po šio nutikimo jis atidarė paskyrą GoFundMe ir prašo paaukoti jam 500 svarų. Į jo pagalbos šauksmą atsiliepė jau 12 geradarių. Surinkti pinigai padės A. Haighui atsiskaityti su banku už būstą. Jis nenori prarasti namų, nes tada nukentėtų ir jo priglaustos katės. Ta mintis jam ypač sunkiai pakeliama. Vyras ieško bet kokio darbo, o kol kas kliaunasi tik žmonių gerumu.