Gamtosaugininkai: vilkų nėra tiek daug, kaip teigia medžiotojai ir ūkininkai
At­siž­velg­da­ma į gy­ven­to­jų skun­dus dėl su­dras­ky­tų gy­vu­lių, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja šį se­zo­ną nu­sta­tė di­des­nį vil­kų me­džiok­lės li­mi­tą. Su­me­džio­ti iki 110-im­ties vil­kų nu­ma­ty­ta leis­ti per du eta­pus. Nors vil­kų me­džiok­lės se­zo­nas tę­sia­si iki ba­lan­džio, ne­at­me­ta­ma, kad dėl lei­di­mo an­tram eta­pui ga­li tek­ti spręs­ti dar šie­met.

Ministerija, norėdama kuo tiksliau išsiaiškinti vilkų skaičių, skirtingai nei ankstesniais metais, šiemet renka informaciją ištisus metus.

Medžiotojai sako, kad vilkų miškuose daug – per tris savaitgalius, kai vyksta jų medžioklė, jau nušauti 28.

„Vilkų veikla yra labai intensyvi, jų skaičius pakankamai didelis. Mano galva, tas skaičius siekia vos ne tūkstantį, o gal ir daugiau. Stebime tokį dalyką, kad elnių, briedžių patelės vaikšto be jauniklių, O jaunikliai, kaip žinome, vilkui yra lengvai prieinamas medžioklės laimikis“, – pastebi Vilniaus medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Algis Petrauskas.

Aplinkos ministerija tikslius duomenis apie padarytą žalą turės metų pabaigoje, iki rugsėjo suskaičiuota, kad užpuolimų skaičius panašus, kaip ir pernai, tačiau papjauta daugiau gyvulių. Dar ir lapkritį gauta ūkininkų skundų.

Gamtosaugininkai tvirtina, kad vilkų nėra tiek daug, kaip teigia medžiotojai ir ūkininkai.

Skirtingai nei anksčiau, kai vilkų skaičius buvo nustatomas tik pagal jų pėdsakus sniege, šiemet ministerija renka informaciją ištisus metus.

Gauta 30 pranešimų internetu apie pastebėtus vilkus ar jų pėdsakus. Kai kurie medžiotojai, miškininkai, pasieniečiai siunčia ir filmuotos medžiagos bei fotografijų. Apibendrinti duomenis tikimasi iki gegužės.