Evereste susikaupė tiek daug šiukšlių, kad Kinija turistams uždarė bazinę stovyklą
Šiukš­lių kri­zė – taip bū­tų ga­li­ma pa­va­din­ti su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją, dėl ku­rios Ki­ni­ja tu­ris­tams už­da­rė Eve­res­to kal­no ba­zi­nę sto­vyk­la­vie­tę.

Everesto kalne susikaupė tokia gausybė šiukšlių, kad Kinija nusprendė uždrausti turistų patekimą į pagrindinę bazinę stovyklą Tibete.

Į šią bazinę stovyklavietę, įsikūrusią 5200 metrų aukštyje, bus įleisti tik turintys alpinizmo leidimus ir tik ribotas jų kiekis.

Naujienos buvo pirmą kartą paskelbtos dar gruodžio mėnesį, oficialiame Tibeto tinklalapyje. Ši žinia susilaukė plataus susidomėjimo.

Didingas kalnų grožis skęsta šiukšlėse

Bėgant metams kalne aptinkama vis daugiau besikaupiančių šiukšlių, o jas čia palieka tūkstančiai turistų bei alpinistų, kopiančių į aukščiausiąją pasaulio viršūnę.

Kinijos alpinizmo asociacija skelbia, kad 2015 metais jų bazinę stovyklą aplankė 40000 žmonių. Įsivaizduokite, kiek lieka šiukšlių po tokios masės žmonių...

Alpinizmo asociacija praneša, kad iš teritorijos esančios žemiau Kinijos bazinės stovyklavietės praėjusiais metais buvo surinkta 370 tonų šiukšlių. Daugiau nei 9 tonos šiukšlių surinkta iš teritorijų esančių didesniame nei 5,18 kilometrų aukštyje.

Siekiant palengvinti valymo darbus Kinija savojoje Everesto pusėje apribojo alpinistų skaičių iki 300 ir taip pat iki pavasario apribojo kopimo sezoną.