Danija nuo Vokietijos šernų ginsis 70 km tvora
Bai­min­da­ma­si per Eu­ro­pą slen­kan­čio Af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro, ku­rį pla­ti­na šer­nai, Da­ni­ja nuo Vo­kie­ti­jos gy­vū­nų nu­spren­dė at­sit­ver­ti sie­na.

Danija kiaulių fermas nuo mirtino maro gins metaline tvora, kurios ilgis sieks 70 kilometrų, kuri, kaip teigiama, apgins nuo laukinių šernų, kurie yra pagrindiniai Afrikinio kiaulių maro nešiotojai.

Šalis, garsėjanti kiaulių fermomis, kasmet užaugina apie 28 mln. kiaulių, o kiaulienos produktai sudaro 1,6 mlrd. dolerių eksporto.

Tačiau kritikai skeptiškai vertina šios tvoros statymą, mat 12 mln. dolerių kainuosiantis statinys, jų nuomone, vargu ar apsaugos daniškas kiaules nuo mirtinos ligos, nes ši, anot jų, daugiausia kamuoja Rytų Europos šalis.