Australiją tvindo pragaištingi potvyniai: gatves nuklojo krokodilai ir gyvatės
Pra­gaiš­tin­gi pot­vy­niai šiau­rės ry­ti­nė­je Aus­tra­li­jo­je pri­ver­tė iš na­mų bėg­ti tūks­tan­čius gy­ven­to­jų, o gat­ves užp­lū­do gy­va­tės ir kro­ko­di­lai. Tuo tar­pu at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos pers­pė­ja apie ar­tė­jan­čius smar­kius vė­jus ir dar dau­giau lie­taus.

Buvo užtvindyta didelė dalis Taunsvilio miesto, Kvinslando valstijoje, kur vietos gyventojai liko be elektros energijos, o dalis jų nuo pavojaus slėpėsi ant savo pačių namų stogų, skelbia CNN.

Intensyvus lietus sekmadienį privertė atsakingas institucijas atverti Ross upės užtvankos šliuzus, kad būtų palengvintas spaudimas ir išleista daugiau nei 1900 kubinių metrų vandens per sekundę.

Šeštadienį, kuomet potvynis intensyvėjo, kai kuriose Kvinslando vietovėse policijos pareigūnai ėjo nuo durų link durų ir perspėjo gyventojus nedelsiant palikti savo namus.

„Tai vienas toks atvejis per ištisą šimtmetį,“ – šeštadienį sakė valstijos ministrė pirmininkė Annastacia Palaszczuk.

Kaip pranešama, Taunsvilyje jau yra užlieti šimtai namų ir baiminamasi, kad artėjantys blogi orai pavojų kels nuo 10000 iki 20000 pastatų.

Ir lyg situacija dar nėra pakankamai bauginanti savo namus paliekantiems gyventojams, tuo pačiu metu yra pranešama apie daugybę potvynio vandens atneštų krokodilų bei gyvačių. Dėl kurių žmonės turi būti ypač atsargūs.