Australija laukia dviejų gamtos stichijų
Prie re­tai ap­gy­ven­din­tos Aus­tra­li­jos šiau­ri­nės pa­kran­tės ar­ti­nan­tis dviem ga­lin­giems cik­lo­nams, par­ei­gū­nai eva­ka­vo maž­daug 2 tūkst. gy­ven­to­jų ir pers­pė­jo dėl stip­raus vė­jo, di­de­lio ban­ga­vi­mo, liū­čių ir pot­vy­nių.

Žmonės buvo evakuoti iš Šiaurės Teritorijos rytinės pakrantės.

Ciklonai yra dažni atogrąžų juostai priklausančioje Australijos šiaurėje, bet retai pareikalauja žmonių gyvybių. Vis dėlto retai pasitaiko, kad dvi tokios didelės audros kaip „Trevoras“ ir „Veronica“ slinktų per sausumą tą patį savaitgalį.

Meteorologijos biuro vadovas Toddas Smithas penktadienį sakė, kad „Trevoras“ kaip 4-os kategorijos audra rytine Šiaurės Teritorijos pakrante turi praslinkti šeštadienį ryte. Šiuo metu ciklono vėjų greitis yra 130 km per valandą.

„Veronica“ taip pat tikriausiai bus 4-os kategorijos audra, kai sekmadienį vakare slinks Vakarų Australijos valstijos pakrante.