Aukcionuose – neperspektyvūs medžioklės plotai
Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jai at­si­sa­kant ke­tu­rių iš 25 iki šiol val­dy­tų pro­fe­sio­na­lio­sios me­džiok­lės plo­tų ir vie­nam jų pa­skel­bus elek­tro­ni­nį auk­cio­ną, Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­te ne­ty­la su­si­do­mė­ju­sių­jų skam­bu­čiai.

Lietuvą užklupęs šernų maras iš mūsų šalies atima galimybę užsidirbti organizuojant komercinę – oficialiai vadinamą profesionaliąja – medžioklę. Į ją paprastai rinkdavosi iš Vokietijos ir kitų Europos šalių į Lietuvą medžioti atvykstantys medžioklės turistai.

Dėl šios ir kitų priežasčių profesionaliosios medžioklės plotus įvardijusi kaip pelno neteikiančius, Valstybinių miškų urėdija atsisakė tokių plotų Jurbarko, Raseinių bei Anykščių rajonų savivaldybių teritorijose. Šiuo metu paskelbtas kvietimas registruotis į balandžio 10–11 dienomis vyksiantį elektroninį aukcioną išsinuomoti Jurbarko rajone esantį medžioklės plotą.

Tampa neperspektyvūs

Valstybinių miškų urėdijos Gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyriaus vadovas Danas Augutis „Lietuvos žinioms“ patvirtino, kad 25 profesionalios medžioklės plotus visoje Lietuvoje valdžiusi Valstybinių miškų urėdija nuo balandžio tikrai atsisakė keturių plotų kaip neperspektyvių.

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Gamtos išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Tuska informavo, jog minėtiems medžioklės plotams nutarta skelbti vadinamąjį elektroninį aukcioną. Jame dalyvauti gali tiek privatūs teisę medžioti turintys asmenys, tiek medžiotojų kolektyvai (klubai, būreliai) ir netgi bendrovės, kurių įstatuose nurodoma, kad jų vykdoma veikla turi sąsajų su medžiokle. Balandžio 10–11 dienomis vyksiantis aukcionas skirtas buvusiam Pavidaujo profesionaliosios medžioklės plotui išnuomoti. Jam galima registruotis jau dabar, pradinė nustatyta aukciono kaina – 765 eurai (toks iki šiol buvo metinis mokestis už galimybę naudotis šiuo medžioklės plotu). Aukciono dalyvis tai pat privalo sumokėti 15 tūkst. eurų aukciono dalyvio garantinį įnašą. Aplinkos apsaugos departamento valdininkas pabrėžė, jog išsinuomojus anksčiau buvusius profesionaliosios medžioklės plotus juose bus vykdoma įprastinė medžioklė. Anot S. Tuskos, būsimas aukcionas kelia didžiulį susidomėjimą – jau dabar sulaukta gausybės skambučių.

Aukciono būdu išsinuomoję buvusius profesionaliosios medžioklės plotus, komercinę medžioklę galbūt norės organizuoti ir privatūs asmenys, verslininkai.

Žinią sutiko ramiai

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Eugenijus Tijušas tikino, kad žinią apie nuomoti nuspręstus buvusius profesionaliosios medžioklės plotus dauguma šalies medžiotojų sutinka ramiai. Kol kas negirdėti, kad medžiotojai varžytųsi siekdami naujų plotų medžioklei. „Dauguma iš Lietuvoje esančių daugiau nei 30 tūkst. medžiotojų, priklausančių beveik 900 klubų bei būrelių, jau turi medžioklės plotus, jais rūpinasi bei prižiūri, tad jiems aukcionas, tikėtina, nėra aktualus. Minėtas aukcionas gali rūpėti nebent naujai medžiotojų pažymėjimus įsigijusiems, į naujas organizacijas susibūrusiems medžiotojams“, – „Lietuvos žinioms“ sakė E. Tijušas.

Anot jo, medžiotojų gretos kasmet pasipildo maždaug 800 narių, kuriais tapti – nelengva. „Kad taptum medžiotoju, turi surinkti daugybę pažymų apie tai, kad esi puikios sveikatos, nesi nusižengęs teisėsaugai ir aplinkosaugai. Taip pat – išlaikyti egzaminą (atsakyti į 1500 klausimų), per kurį tikrinamos norinčiojo būti medžiotoju teisės, aplinkosaugos, medicinos ir veterinarijos žinios“, – sake E. Tijušas. Bet prieš tai, anot draugijos vadovo, medžiotojų būrelyje asmuo tarsi atlieka savotišką stažuotę: talkina medžiotojams, užsitikrina narystę kolektyve, tik tada laiko egzaminą, įsigyja ginklą ir tampa medžiotoju.

Šernų maro pasekmės

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Jurbarko skyriaus vadovas Faustas Bakys teigė, kad aukciono būdu išnuomojamas buvęs Pavidaujo profesionaliosios medžioklės plotas kol kas nepatraukė Jurbarko medžiotojų dėmesio. Jis taip pat pabrėžė, kad vienos ar kitos savivaldybės teritorijoje esančiuose medžioklės plotuose nebūtinai medžioja toje savivaldybėje registruotų medžiotojų būrelių nariai, todėl tikėtina, kad šis medžioklės ploto nuomos aukcionas tikrai sulauks dėmesio. F. Bakys taip pat tikino, kad atkūrus Lietuvos nepriklausomybę finansinę naudą teikę tuometėms miškų urėdijoms priklausę profesionaliosios medžioklės plotai pastaruoju metu, matyt, tapo finansiškai nenaudingi. Juose mažėja medžiojamųjų žvėrių, todėl Valstybinių miškų urėdija jų atsisako.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Anykščių skyriaus vadovas Rimantas Pečkus akcentavo, kad buvusių komercinių medžioklių sumažėjo, kai Lietuvą pradėjo siaubti šernų maras. „Galbūt, aukciono būdu išsinuomoję buvusius profesionaliosios medžioklės plotus, komercinę medžioklę norės organizuoti ir privatūs asmenys“, – svarstė R. Pečkus. Jis pabrėžė, jog Anykščių medžiotojams šiuo metu užtenka savų medžioklės plotų.