Ar žinote, kad tie bananai, kuriuos valgote – nėra natūralus gamtos produktas?
Ani­ma­ci­niuo­se fil­muo­se bež­džio­nės daž­nai vaiz­duo­ja­mos su ba­na­nais ran­ko­se. Jos švel­niai lu­pa gel­to­no vai­siaus žie­vę ir jį val­go tar­si jis bū­tų ska­niau­sias de­ser­tas. Aiš­ku, gy­ven­da­mos gam­to­je jos ba­na­nais ga­li mai­tin­tis nuo­lat, tie­sa? Štai šis tas, ko dau­ge­lis žmo­nių apie ba­na­nus ne­ži­no.

Beždžionės mėgsta bananus, tačiau tik tada, kai jų parūpina žmonės. Mūsų bananai yra saldūs, minkšti ir besėkliai, tačiau tai nėra natūralus gamtos produktas. Mūsų valgomi bananai – tai specialiai žmonių išvestų veislių vaisiai. Gamtoje augantys bananai dažniausiai būna kur kas mažesni, sausesni, pilni sėklų, sunkiai lupami ir kartūs – beždžionės jų beveik niekada nevalgo.

Įvairiuose filmuose vaizduojami ant medžių augančios geltonos bananų kekės, tačiau gamtoje taip nebūna. Bananai yra auginami plantacijose ir auga ne ant medžių. Banano augalas techniškai yra žolė, o pats vaisius, jei sektume visus botanikos apibrėžimus, yra uoga.

Laukinis bananas yra praktiškai nevalgomas. / commons.wikimedia.org nuotrauka

Iš tokių bananų, kokius matote nuotraukoje, išvesti naminiai bananai. Skirtumas – akivaizdus. Tačiau kas sugalvojo, kad beždžionės dievina bananus? Juk dar visai neseniai paplito instrukcija, kaip taisyklingai lupti bananą, nes taip juos lupa beždžionės.

Iš tiesų beždžionės mėgsta bananus, jei kas nors jų parūpina. Juk tai – saldūs vaisiai, kuriuos lengva valgyti. Kuomet beždžionės paplito po zoologijos sodus buvo pastebėta, kad jos labai noriai valgo bananus, o tas vaizdas patinka lankytojams. Tiesa, bananų jos taip gražiai tikrai nelupa.

Beždžionės bananus dažnai ima valdyti nuo vidurio – šiek tiek praveria žievę, o tuomet suvalgo, ką gali pasiekti. Kartais suvalgoma ir žievė.