11 šalies maudyklų neatitinka higienos reikalavimų
Hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­ka 11 ša­lies mau­dyk­lų, tai yra be­veik de­šim­ta­da­lis vi­sų tir­tų tel­ki­nių, pra­ne­šė Svei­ka­tos mo­ky­mo ir li­gų pre­ven­ci­jos cen­tras.

Liepos antrojoje pusėje trumpalaikė tarša – daugiau, nei leidžiama, žarninių enterokokų – buvo nustatyta Marijampolės II tvenkinyje, Paežerių ežere Vilkaviškyje, Platelių ežere Plokštinės ir Linelio maudyklose Telšių rajone.

Tarša buvo nustatyta dar trijose maudyklose, bet atlikus tyrimus kiek vėliau bakterijų nebeaptikta.

Aukštesnis nei leidžiama bakterijų kiekis nustatytas ir rekreacijai skirtose zonose: Nemuno upėje ties Jurbarku, Mituvos užtvankoje ir Jurbarko tvenkinyje.

Dar keturiose rekreacinėse zonose taip pat buvo nustatyta tarša, bet vėliau – nebe.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės „Aplinkos sveikata ? Maudyklos ? Maudyklų vandens kokybė“ skyriuje. Ji atnaujinama iš karto gavus informaciją iš savivaldybių ir laboratorijų.