Žilvinas Šilėnas nuo balandžio pabaigos vadovaus organizacijai JAV „Foundation for Economic Education“
Sep­ty­ne­rius me­tus Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tui (LLRI) va­do­va­vęs Žil­vi­nas Ši­lė­nas nuo ba­lan­džio pa­bai­gos va­do­vaus or­ga­ni­za­ci­jai JAV „Foun­da­tion for Eco­no­mic Edu­ca­tion“ (FEE).

LLRI prezidento pareigas Ž. Šilėnas eis iki balandžio 16 dienos, po to, kol bus paskirtas naujas prezidentas, institutui vadovaus ilgametė viceprezidentė Edita Maslauskaitė, pranešė institutas.

„Pats priimu naują iššūkį, tačiau su institutu ir toliau bendradarbiausime. Organizacija, kuriai vadovausiu, siekia tų pačių tikslų – skleisti laisvės ir laisvosios rinkos idėjas JAV ir visame pasaulyje“, – pranešime teigia Žilvinas Šilėnas.

Balandžio pabaigoje jį laikinai pakeisianti E. Maslauskaitė institute vadovaujamą darbą dirba 13 metų, ji baigė Verslo vadybos magistro studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete, taip pat Baltijos vadybos instituto (BMI) vadovų magistrantūrą.

LLRI yra pelno nesiekianti, nepolitinė organizacija, įkurta prieš 29 metus.