Žemės ūkio rūmai nori daugiau valdžios
Že­mės ūkio rū­mų va­do­vai mi­nis­trui pir­mi­nin­kui Sau­liui Skver­ne­liui pa­tei­kė pa­siū­ly­mą da­lį vyk­do­ma­jai val­džiai ne­bū­din­gų funk­ci­jų per­duo­ti žem­dir­bių sa­vi­val­dai, kon­kre­čiai – mi­nė­tai or­ga­ni­za­ci­jai.

Tačiau tam nepritaria kitos žemdirbių organizacijos, nes Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) atstovauja toli gražu ne visų žemdirbių interesams. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ir Vyriausybė sprendimų dėl tokio pasiūlymo priimti neskuba.

Sugebėtų daugiau

Su premjeru šią savaitę susitiko ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus, direktorius Sigitas Dimaitis, šios organizacijos tarybos ir prezidiumo narys Česlovas Tallat-Kelpša. A. Svitojus pasakojo, kad S. Skverneliui pateiktas pasiūlymas dalį vykdomajai valdžiai nebūdingų funkcijų perduoti ŽŪR. „Mes, kaip žemdirbių savivaldos atstovai, tikrai galėtume efektyviau priimti sprendimus, pavyzdžiui, dėl tautinio paveldo elementų įteisinimo arba dėl veislininkystės sistemos, dėl kooperatyvų pripažinimo, ekologinių produktų sertifikavimo, – vardijo jis. – Pateikėme keliolika pasiūlymų dėl funkcijų, kurias ŽŪM galėtų perduoti žemdirbių savivaldos organizacijoms. Ministerija turi užsiimti strateginiais klausimais, o tokius reikalus galėtų tvarkyti Žemės ūkio rūmai.“

Arūnas Svitojus: "Galėtume priimti sprendimus, pavyzdžiui, dėl tautinio paveldo elementų įteisinimo arba dėl veislininkystės sistemos, dėl kooperatyvų pripažinimo ar ekologinių produktų sertifikavimo"./ Andriaus Ufarto (delfi.lt) nuotrauka

Anot ŽŪR pirmininko, apie minėtų funkcijų perdavimą kalbama jau ne vienus metus, gal net porą dešimtmečių. Esą žemdirbių savivalda jau tikrai pasirengusi naujiems iššūkiams, sukaupė pakankamai gebėjimų. Tačiau sprendimų esą vis nesulaukiama, nors tai įrašyta ir Vyriausybės programoje. A. Svitojus pabrėžė, kad šiuo metu, kai šalies žemės ūkis stagnuoja, negali pajudėti iš „mirties“ taško, priimti tokį sprendimą būtų pats laikas. „Labai svarbu, kad tai būtų daroma sistemingai ir neatsitiktų taip, jog mums atiduos devynis raktus nuo dešimties durų, bet neatiduos to vienintelio, būtino, kad durys iš tikrųjų atsivertų“, – tikino ŽŪR pirmininkas.

Kaip Prancūzijoje

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas (KRK) Andriejus Stančikas teigė pritariantis ŽŪR siekiams perimti dalį vykdomosios valdžios funkcijų. „Reikėtų atsižvelgti į kitų valstybių praktiką. Jose daugelį panašių funkcijų iš tiesų atlieka ne vykdomoji valdžia, o žemdirbių savivaldos organizacijos. Taip yra ir Prancūzijoje, ir daugelyje kitų Europos Sąjungos šalių“, – tvirtino KRK pirmininkas.

Pasak jo, perdavus daugiau funkcijų žemdirbių interesams atstovaujantiems ŽŪR, šiems būtų atrištos rankos derybose su perdirbėjais, padėtų jiems įsitvirtinti rinkoje. Kaip pavyzdį A. Stančikas minėjo kooperatyvus, į kuriuos žemdirbiai buriasi jau seniai. Tačiau greta žemdirbių kooperatinio judėjimo kilo ir kitas kooperatinis judėjimas, kurio iniciatoriais tapo žemės ūkio produkcijos perdirbėjų atstovai. Esą susiklostė tokia praktika, kad žemdirbių kooperatyvams tapti pripažintiems dabar kur kas sunkiau nei suburtiems perdirbėjų.

Nesutarimai tarp žemdirbių savivaldos organizacijų tik didėja, nes neužtikrinamas ŽŪR vadovų rinkimų demokratinis procesas.

A. Stančiko nuomone, žemdirbių savivaldai ir reikėtų atiduoti valstybei nebūdingas funkcijas, o valstybė pasiliktų tik jų vykdymo priežiūrą.

Kiti nepritaria

Tačiau ŽŪR vadovų siekį perimti dalį vykdomosios valdžios funkcijų palaiko ne visos žemdirbių organizacijos. Kaip „Lietuvos žinioms“ pabrėžė Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Aušrys Macijauskas, nebūtų teisinga šias funkcijas perduoti išskirtinai ŽŪR, nes yra ir daugiau žemdirbių interesams atstovaujančių organizacijų.

Beje, prieš metus kelios žemdirbių organizacijos, kurių netenkino ŽŪR veikla, susivienijo į Lietuvos žemės ūkio ir maisto tarybą (LŽŪMT). Ją įkūrė keturios didžiosios žemdirbių organizacijos – Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio bendrovių, Lietuvos grūdų augintojų ir Lietuvos pieno gamintojų asociacijos. „Jos taip pat atstovauja žemdirbių interesams ir net geriau nei ŽŪR. Juk ne paslaptis, kad ŽŪR kartais priiminėjo mūsų asociacijos nariams žalingus sprendimus“, – teigė A. Macijauskas. Anot jo, kol ŽŪR neišspręs savo vidinių problemų, apie dalies vykdomosios valdžios funkcijų perėmimą jiems net nevertėtų galvoti.

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas taip pat teigė nepritariąs ŽŪR siekiui. „Tam, kad kai kurios funkcijos būtų jiems perduotos, ŽŪR reikia turėti tam pasirengusių specialistų. Bet ŽŪR ir dabar sunkiai susidoroja su jiems pavestomis funkcijomis“, – sakė J. Talmantas.

Pirmiausia reikia atlikti „namų darbus“

Opozicijai atstovaujančio Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojo Kazio Starkevičiaus nuomone, apie kai kurių funkcijų perdavimą ŽŪR būtų galima kalbėti tik tuo atveju, jei tai iš tikrųjų būtų visas žemdirbių organizacijas vienijanti įstaiga. Tačiau kol kas taip nėra, net priešingai – esą kai kurios gausios žemdirbių organizacijos – Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio bendrovių, Lietuvos grūdų augintojų, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos jau paliko ŽŪR.

„Šios organizacijos vienija bene daugiausia žemės ūkio produktų gamyba užsiimančių žemdirbių. Be to, nesutarimai tarp žemdirbių savivaldos organizacijų tik didėja, nes neužtikrinamas ŽŪR vadovų rinkimų demokratinis procesas. Tad kol nėra žemdirbių organizacijų vienybės, kol žemdirbiai nepasitiki ŽŪR, dalies vykdomosios valdžios funkcijų perdavimas ŽŪR būtų klaida“, – tvirtino K. Starkevičius.

Kol kas – tik kalbos

Ministro pirmininko patarėjas žemės ūkio klausimais Aleksandras Muzikevičius teigė, kad dėl ŽŪR vadovų pasiūlymų jokių sprendimų nepriimta, vyksta tik pirminė diskusija. „Reikia išsiaiškinti ŽŪR galimybes, jų specialistų gebėjimus ir teisinius aspektus, nes kai kurie siekiai gali prieštarauti teisės aktams“, – tvirtino patarėjas.

Beje, premjero S. Skvernelio susitikime su ŽŪR vadovais dalyvavo ir žemės ūkio ministras Giedrius Surplys. Jo patarėja Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė „Lietuvos žinioms“ teigė, kad Žemės ūkio ministerija yra pasirengusi išklausyti ir apsvarstyti visus racionalius pasiūlymus. Tačiau pirmiausia juos reikėtų išnagrinėti. „Nerimą kelia tai, kad asocijuotos žemės ūkio organizacijos pastaruoju metu labai susiskaldžiusios, panašius pasiūlymus turėtų teikti visos žemdirbių organizacijos“, – apgailestavo žemės ūkio ministro patarėja.