Žemės ūkio produkcijos pagaminta mažiau
Že­mės ūkio pro­duk­ci­jos Lie­tu­vo­je šie­met, iš­anks­ti­niais duo­me­ni­mis, pa­ga­min­ta už 2,175 mlrd. eu­rų – 9,5 proc. ma­žiau nei 2017 me­tais (2,405 mlrd. eu­rų).

Augalininkystės produkcijos vertė šiemet sumenko 13,6 proc., iki 1,281 mlrd. eurų, gyvulininkystės produkcijos – 3 proc., iki 894 mln. eurų, pranešė Statistikos departamentas.

Statistikų teigimu, žemės ūkio augalų derlius šiemet buvo 17,3 proc. prastesnis. Labiausiai mažėjo ankštinių augalų (42,3 proc.), rugių (31,5 proc.) ir kviečių (28,8 proc.) derlius.

Augalininkystės produktų supirkimo kainos didėjo 4,4 procento. Daugiausia augo daržovių (17,4 proc.), miežių (14,5 proc.) ir rugių (13,6 proc.) supirkimo kainos, labiausiai sumažėjo vaisių (18,7 proc.) ir ankštinių augalų (7,7 proc.) supirkimo kainos.

Gyvulininkystės produkcijos vertės smukimui įtakos turėjo 3,3 proc. sumažėjusios gyvulininkystės produkcijos supirkimo kainos, iš jų labiausiai mažėjo kiaulių (12,2 proc.), kiaušinių (7,9 proc.) bei pieno (4,2 proc.) kainos.

Gyvulininkystės produkcijos apimtis paaugo 0,3 proc., nes buvo daugiau surinkta kiaušinių (18,4 proc.), išauginta kiaulių (3,1 proc.) ir galvijų (0,5 proc.). Tiesioginės išmokos žemės ūkio produkcijai šiemet sumažėjo 0,6 proc., iki 331,1 mln. eurų, o kitos subsidijos gamybai augo 4,3 proc., iki 191,1 mln. eurų.

Materialinės išlaidos žemės ūkio produkcijai pagaminti šiemet padidėjo 3,5 proc., iki 1,966 mlrd. eurų.

Didėjo išlaidos sėkloms ir sodinamajai medžiagai (27,8 proc.), kurui ir energijai (17,1 proc.), veterinarijai (3,4 proc.).

2018 metais žemės ūkio pridėtinė vertė to meto kainomis siekė 914,6 mln. eurų, arba 26,4 proc. mažiau nei 2017 metais.