Vytenis Andriukaitis apie Lenkijos jautienos skandalą: įvykdytas nusikaltimas
Len­ki­jai į Lie­tu­vą ir ki­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis eks­por­ta­vus ne­sau­gią jau­tie­ną, už svei­ka­tą ir mais­to sau­gą at­sa­kin­gas eu­ro­ko­mi­sa­ras Vy­te­nis And­riu­kai­tis sa­ko, kad Len­ki­jo­je įvyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas, o ja­me da­ly­va­vo ne tik įmo­nės, bet ir tie­kė­jai, tar­pi­nin­kai. Anot jo, tai ro­do, kad ša­ly­je ne­bu­vo pa­kan­ka­mos ve­te­ri­na­ri­jos kon­tro­lės.

„Vyko kriminalinė veikla, dabar Lenkijos prokuratūra iškėlė bylą ir turės nustatyti dalyvius ir visą šešėlinę ekonomiką. Čia akivaizdus faktas, kad dirbo ne viena skerdykla, turėjo būti ir tiekėjai, ir tie, kurie tarpininkavo“, – BNS teigė V. Andriukaitis.

„Dabar aiškinamasi, iš kokių taškų, kaip ir kas atvežė, kur buvo sergančios karvės, nes medžiagoje užfiksuota, kad gyvuliai irgi neatitiko veterinarinių normų ir kad nebuvo pakankamos veterinarijos kontrolės“, – pridūrė jis.

Šiuo metu, anot V. Andriukaičio, Lenkijoje atliekamas auditas – aiškinamasi, kur dar galėjo patekti nesaugios mėsos.

Iš viso, anot V. Andriukaičio, į ES šalis pateko apie 2,4 tūkst. tonų mėsos. „Tai kiekis ne vienos dienos ir ne savaitės“, – sakė komisaras.

Lietuvos maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai nustatė, kad iš Lenkijos mėsos perdirbimo įmonės „Zaklad miesny“ 80 kg jautienos įsigijo Lietuvos įmonės „Bidfood Lietuva“ ir „Krekenavos agrofirma“. Mėsa jau sunaikinta.

Iš viso, anot V. Andriukaičio, į ES šalis pateko apie 2,4 tūkst. tonų mėsos.

„Tai kiekis ne vienos dienos ir ne savaitės“, – sakė komisaras.

Europos Komisija nurodė nesaugią jautieną išimti iš rinkos ir ją sunaikinti. Bandoma išsiaiškinti, ar yra pašalinių veiksnių, kurie galbūt dar nežinomi.

Lenkijos tarnyba nustatė, kad nesaugi, neaiškios kilmės jautiena iš mėsos perdirbimo įmonių buvo išplatinta ne tik Lenkijoje, bet ir Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Lietuvoje.

Lenkijos žiniasklaidai pranešus apie galbūt nelegaliai skerdžiamus sergančius galvijus, Lietuvos tarnyba kreipėsi į Lenkijos veterinarijos instituciją, prašydama pranešti apie priemones, kad nesveikų galvijų mėsa nepatektų vartotojams.