Vyro karjera pakeitė žmonos planus
Nau­ja­sis švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­tras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius sa­ko įkal­bė­jęs su­tuok­ti­nę, dir­bu­sią vie­no­je iš Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai (ŠMSM) pa­val­džių įstai­gų, iš­ei­ti iš dar­bo.

Ministras sakė šitaip norįs išvengti interesų konfliktų regimybės.

Jovita Monkevičienė dirbo Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (NMVA) Pedagogų vertinimo skyriaus vedėja, ji yra buvusi šios įstaigos viešųjų pirkimų komisijos nare.

Su laikinai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai vadovavusiu susisiekimo ministru Roku Masiuliu penktadienį A. Monkevičius aptarė šiuo metu atliekamą 17-kos Švietimo ministerijai pavaldžių įstaigų auditą.

mruni.eu nuotr.

NMVA yra viena iš audituojamų įstaigų.

„Apsisprendžiau eiti tokiu keliu, teko įkalbėti žmoną palikti šias pareigas. Dar nebuvau ministru, dar nepasirašė prezidentė dekreto, ji jau buvo pateikusi prašymą iš tų pareigų išeiti“, – žurnalistams penktadienį sakė A. Monkevičius.

„Reikėjo, nieko nepadarysi. Visuomenė turi pasitikėt, negalima šitaip, o jūs turit mus kontroliuot“, – teigė A. Monkevičius, paklaustas, ar ne per griežtas sprendimas žmonai trauktis iš darbo.

„Žiauru“, – juokaudamas replikavo susisiekimo ministras R. Masiulis.

Pasak jo, praėjusių metų pabaigoje abiejų ministerijų auditorių pajėgomis atliekamas pavaldžių įstaigų auditas bus baigtas per du mėnesius.

„Auditas po truputį įsibėgėja, dirbame ties viešaisiais pirkimais, analizuojame nepotizmo situaciją, susijusių asmenų buvimą, nagrinėjame kaip vykdomi viešieji pirkimai, ar pakankamai konkurencijos tuose pirkimuose yra“, – teigė R. Masiulis.