Vyriausybė patvirtino didesnę miškų kirtimo normą
Sie­kiant pa­ga­min­ti dau­giau bio­ku­ro ir ne­di­din­ti ši­lu­mos kai­nos gy­ven­to­jams, Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no di­des­nę me­ti­nę miš­kų kir­ti­mo nor­mą pen­ke­riems me­tams.

Aplinkos viceministras Martynas Norbutas BNS teigė, kad ji bus didesnė 6 proc. nei ankstesnį laikotarpį – taip siekiama nedidinti šilumos kainos gyventojams.

„Argumentai iš esmės, kad ženkliai kyla medienos ir biokuro kainos – ir, kadangi brangsta biokuras, tendencija, kad greičiausiai brangs ir šildymas, yra akivaizdi. Norint suvaldyti tą situaciją, mes turime bent šiek tiek didinti kirtimus, kad galėtume daugiau pagaminti biokuro“, – BNS sakė M. Norbutas.

„Lietuva visą laiką kaupė medieną, ir šiandien, žinodami tuos iššūkius, žinodami ir patvirtintą Energetikos strategiją, kur biokuro panaudojimas didėja (...), mes šiek tiek padidiname kirtimų normą“, – pridūrė M. Norbutas.

Pasak jo, naujoji tvarka turėtų įsigalioti nuo 2019 metų.

Aplinkos ministerija, motyvuodama siekiu išlaikyti miško naudojimo stabilumą, siūlė Vyriausybei metinę kirtimo normą 2019–2023 metams palikti tokią pat, kaip 2014–2018 metais – 11 168 hektarų, iškertant iki 3 145 tūkst. kietmetrių medienos.

Tačiau Vyriausybė pritarė Miškų ūkio konsultacinės tarybos pasiūlytai 11 850 ha ploto miško kirtimo normai – 6 proc. didesnei nei 2014–2018 metais.