Vyriausybė: ne pelno organizacijos galės gauti valstybės paramą
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį nu­ta­rė, kad ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jos, už­sii­man­čios ūki­ne ko­mer­ci­ne veik­la, ga­lė­tų gau­ti vals­ty­bės par­amą.

Anot Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, šiuo metu ekonominė veikla suprantama kaip pelno siekimas, todėl ne pelno organizacijos nėra laikomos smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėmis ir negali pasinaudoti valstybės parama. Norėdama investuoti, pavyzdžiui, į infrastruktūrą, tokia organizacija negali pasinaudoti nei valstybės garantija, nei paskolų palūkanų kompensacija.

Siekiant, kad viešosios įstaigos ir asociacijos galėtų naudotis parama, siūloma įstatyme patikslinti „ekonominės veiklos“ sąvoką.

„Nors pagal darbuotojų skaičių ir finansinius duomenis ji galėtų būti smulkaus ir vidutinio verslo subjektas, ji nebus priskirta dėl savo teisinės formos. Kai tuo tarpu uždaroji akcinė bendrovė gali naudotis valstybės parama kaip smulkaus ir vidutinio verslo subjektas, jei pagal darbuotojų skaičių ir finansinius duomenis atitinka reikalavimus“, – teigia ministerija.

Siekiant skatinti startuolių plėtrą, ministerija taip pat siūlo įstatymu apibrėžti „startuolio“ sąvoką – tai būtų didelį ir inovacijomis grįstą verslo plėtros potencialą turinti labai maža ar maža įmonė, veikianti ne ilgiau kaip 5 metus.

Seimas įstatymo projektą svarstys birželį.