Vyriausybė iš esmės pritarė „Infostruktūros“ pertvarkai
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį iš es­mės pri­ta­rė siū­ly­mui Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) val­do­mą vals­ty­bės įmo­nę „In­fos­truk­tū­ra“ pert­var­ky­ti į biu­dže­ti­nę įstai­gą Ker­ti­nis vals­ty­bės te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų cen­tras – jis bus at­sa­kin­gas už cen­tra­li­zuo­tą Sau­gio­jo tink­lo tvar­ky­mą ir vals­ty­bi­nius duo­me­nų cen­trus.

Pagal liepos 1-ąją įsigaliosiančią Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nuostatą Saugųjį tinklą tvarko krašto apsaugos ministro įgaliota biudžetinė įstaiga.

„Infostruktūra“ turi reikiamą techninį kvalifikuotą pajėgumą vykdyti Saugiojo tinklo tvarkytojo funkciją ir eksploatuoti valstybinius duomenų centrus, nes šiuo metu vykdo Saugiojo tinklo administravimą“, – teigia KAM.

Ministerija taip pat siūlo įtraukti naujos įstaigos vadovo pareigybę į Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašą.

Kitame projekte, kuriam dar turės pritarti Vyriausybė, numatyta, kad Saugiajame valstybiniame duomenų perdavimo tinkle veiks 441 institucija, tarp jų – Prezidentūra, Seimas, Vyriausybė, ministerijos ir joms pavaldžios įstaigos, „Sodra“, nacionalinis transliuotojas LRT, ligoninės, įkalinimo įstaigos, teismai, statutinės organizacijos, savivaldybių administracijos.

Informacinių ir ryšių technologijų verslas nerimauja, kad „Infostruktūra“ taps svarbiausių valstybės institucijų duomenų perdavimo monopoliste. Krašto apsaugos ministerija nuogąstavimus atmeta.

Saugųjį duomenų perdavimo tinklą Lietuva pradėjo kurti reaguodama į kibernetinio saugumo grėsmes.