Vyriausybė ėmėsi optimizuoti keleivių pervežimą geležinkeliais
Vy­riau­sy­bė im­asi veiks­mų ma­žin­ti vals­ty­bės val­do­mų „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ iš ke­lei­vių ve­ži­mo veik­los pa­ti­ria­mus nuo­sto­lius – šie­met jie ga­li siek­ti apie 34 mln. eu­rų. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja siū­lo reg­la­men­tuo­ti kom­bi­nuo­tą ke­lei­vių ve­ži­mą, kai da­lį marš­ru­to jie bū­tų ve­ža­mi trau­ki­niais, o da­lį – au­to­bu­sais.

Skaičiuojama, kad šiemet tai mažiausiai 1,3 mln. eurų sumažintų iš valstybės biudžeto įmonei mokamą kompensaciją.

„Susisiekimo ministerija nusprendė išbandyti Lietuvoje naują, o Vakarų Europos šalyse plačiai paplitusią traukinių ir autobusų kombinavimo schemą, kai autobusai yra naudojami atvežti keleivius prie tramvajaus, metro ar traukinio maršruto“, – BNS teigė Susisiekimo ministerijos laikinoji Geležinkelių transporto skyriaus vedėja Jurgita Norkienė.

Anot jos, pirmąjį šių metų pusmetį traukiniais važiavo 5,5 proc. daugiau keleivių nei pernai tuo pat laiku, tačiau jų skaičius vis tiek yra mažas ir ši veikla lieka nuostolinga.

Ministerijos duomenimis, traukinių užimtumas siekia vos 35 procentus.

Valstybė nuo šių metų kompensuoja „Lietuvos geležinkelių“ keleivių vežimo nuostolius, o dotacijos suma priklauso nuo įmonės dividendų. Iki tol įmonė didelių dividendų nemokėdavo, bet pati kompensuodavo keleivių vežimo nuostolius. Šiemet bendrovė į biudžetą perves 34 mln. eurų dividendų.

Susisiekimo ministerija skaičiuoja, kad jei keliaujantieji maršrutais Vilnius-Ignalina-Visaginas/Turmantas, Vilnius-Varėna-Marcinkonys ir Kaunas-Kazlų Rūda-Kybartai būtų pavežami ir autobusais, kompensacijos poreikis sumažėtų apie 1,27 mln. eurų per metus.

Planuojama, kad keleiviai būtų vežami traukiniu iš Vilniaus iki Ignalinos ar Varėnos ir iš Kauno iki Kazlų Rūdos, o likusiose maršrutų dalyse – autobusais.

Ministerijos parengtus Transporto veiklos pagrindų įstatymo ir Geležinkelių transporto kodekso pakeitimus Vyriausybė svarstys trečiadienį. Jei jiems bus pritarta, pataisas dar turės priimti Seimas.

„Lietuvos geležinkeliai“ pirmąjį šių metų pusmetį pervežė 2,5 mln. keleivių, arba 5,5 proc. daugiau nei pernai sausį-birželį.

J. Norkienės teigimu, į kombinuotojo keleivių vežimo schemą buvo svarstyta įtraukti ir vandens bei oro transporto priemones, tačiau įvertinus, kad šalyje labiausiai išplėtoti automobilių keliai ir geležinkeliai, kol kas nuspręsta naujovę taikyti tik šia infrastruktūra.