Vyriausybė didins viešojo sektoriaus darbuotojų algas
Nors per šios Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­ją at­ly­gi­ni­mai vie­ša­ja­me sek­to­riu­je bu­vo di­di­na­mi spar­čiau­siai per de­šimt­me­tį, dar­bo už­mo­kes­tį nu­ma­to­ma laips­niš­kai di­din­ti ir to­liau. Jau su­si­tar­ta dėl  ke­lių es­mi­nių nuo­sta­tų.

Kultūros ir meno darbuotojų atlyginimus, kurie Lietuvoje ir lyginant su kitomis ES šalimis yra santykinai mažiausi, sutarta 2020 m. didinti 15 proc. Taip pat nuspręsta 15 proc. didinti socialinių darbuotojų, kurių poreikis dėl demografinių priežasčių – senstančios visuomenės – vis didėja, atlyginimus, tačiau jie išlieka vieni mažiausių šalyje.

Sutarta ir dėl bendro principo – didinti mažiausiai uždirbančių viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestį, peržiūrint pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus.

Toliau bus laikomasi prisiimtų įsipareigojimų mokytojams. 2020 m. mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus numatoma padidinti 10 proc., o ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų – ne mažiau 15 proc.

Visam viešajam sektoriui taikomas pareiginės algos bazinis dydis artimiausiais metais bus didinamas spartesniais tempais negu iki šiol, tariamasi dėl pareiginės algos bazinio dydžio indeksavimo principų.

Atsižvelgiant į susitarimus įtvirtintus Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinėje sutartyje, pasirašytoje su medikų profsąjungomis, siekiama, kad 2025 m. gydytojų atlyginimai būtų ne mažesni kaip 3 šalies VDU, slaugytojų – ne mažesni kaip 1,5 šalies VDU.

Nors dėl vykdomų struktūrinių reformų atlyginimai vidaus reikalų sistemoje pavyko ženkliai padidinti, tačiau ir toliau bus dedamos visos pastangos, kad iki galo būtų įgyvendinta nuostata iki 2020 metų vidaus tarnybos sistemos statutinėse įstaigose dirbančių darbuotojų atlyginimus padidinti 30 proc. palyginus su 2016 metais.

Sprendžiami ir kitų valstybės pareigūnų, rinkos priežiūros institucijų – darbuotojų darbo užmokesčio didinimo klausimai, siekiant užtikrinti konkurencingus atlyginimus ir išlaikyti aukštos kompetencijos specialistus.