VMI kai kuriuos atleido nuo baudų ir delspinigių
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) pra­ne­ša nuo dels­pi­ni­gių au­to­ma­tiš­kai at­lei­du­si 150 tūkst. mo­kes­čių mo­kė­to­jų. Ins­pek­ci­ja ti­ki­si, kad iki lie­pos 1 die­nos gy­ven­to­jai ir įmo­nės pa­si­nau­dos vie­nin­te­le ga­li­my­be dek­la­ruo­ti pra­ei­ty­je pa­mirš­tas ar nu­slėp­tas pa­ja­mas ir mo­kes­čius su­mo­kė­ti be nuo­bau­dų.

Apie 125 tūkst. gyventojų ir 25 tūkst. įmonių sulauks VMI elektroninių laiškų su informacija apie atleidimą nuo delspinigių. Jiems nurašyta delspinigių suma – per 7 mln. eurų (3,4 mln. eurų gyventojams ir 3,6 mln. eurų įmonėms). Delspinigius VMI nurašė automatiškai – jokių papildomų prašymų teikti nereikia. Jiems telieka sumokėti mokesčius.

„Kai mokesčių mokėtojas yra pateikęs mokesčių deklaraciją dar iki 2019 metų sausio 1 dienos, tačiau mokesčių nesumokėjo ir todėl nuo susidariusios mokėtinos mokesčių sumos jam apskaičiuoti delspinigiai, tai tokie gyventojai ir įmonės nuo nesumokėtų delspinigių yra atleisti, o jie patys apie tai informuojami e. laiškais“, – pranešime teigia VMI Teisės departamento direktorė Rasa Virvilienė.

Inspekcija viliasi, kad atleistieji nuo delspinigių gyventojai bei įmonės per pusmetį pasinaudos mokesčių amnestija (antraip lėšos bus išieškomos įprasta tvarka), o kartu šis delspinigių nurašymas taps paskata ir kitiems.

„Tiems mokesčių mokėtojams, kuriuos atleidome automatiškai, norime juos informuoti, nuo kokios sumos delspinigių juos atleidome ir taip norime paskatinti tą mokestį sumokėti. (...) Čia jau ta kategorija žmonių, apie kurių skolą mes žinome (...) Norėtume tikėti, kad tai bus pakankama paskata gyventojams. Juo labiau, kad didžiosios daugumos skolos nesiekia ir 30 eurų“, – BNS sakė VMI atstovė Rūta Asadauskaitė.

Atleidimas nuo baudų ir delspinigių negalios deklaruotoms pajamoms iš neteisėtos, nusikalstamos veiklos.

„Jeigu pardavinėjote narkotikus, ginklus arba vertėtės kita neteisėta veikla, tai, žinoma, kad tokių pinigų legalizuoti per šitą mūsų siūlomą institutą negalima. Tai yra vienintelė galimybė sumokėti praeityje nesumokėtus mokesčius iš teisėtos veiklos“, – pridūrė VMI atstovė.

Mokesčius bus galima sumokėti ir dalimis, per dvejų metų laikotarpį.