VMI informacinės sistemos vėl prieinamos
Maž­daug pus­die­nį an­tra­die­nį ne­vei­ku­sios Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) in­for­ma­ci­nės sis­te­mos vėl prie­ina­mos mo­kes­čių mo­kė­to­jams.

VMI pranešė, jog dėl techninės įrangos, aptarnaujančios vidinį tinklą, gedimo mokesčių mokėtojų duomenys nebuvo prarasti ar kaip nors paveikti.

Tai pirmas kartas šiais metais, kai VMI sistemos laikinai neveikė.

Birželį dėl elektros tinklų gedimo buvo sutrikusi VMI trumpo telefono numerio 1882 veikla.