VMI grąžins 1,1 mln. eurų žemės mokesčio permokų
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) va­sa­rio mė­ne­sį grą­žins 1,12 mln. eu­rų že­mės mo­kes­čio per­mo­kų – jos su­si­da­rė, kai ku­rioms sa­vi­val­dy­bėms pri­tai­kius pa­pil­do­mas leng­va­tas.

Žemės mokestį perskaičiavo Jurbarko, Vilkaviškio, Raseinių, Kazlų Rūdos, Utenos, Kretingos rajonuose bei Marijampolės ir Rietavo savivaldybės.

Pasak VMI Mokestinių prievolių departamento direktorės Stasės Aliukonytės-Šnirienės, gyventojams dėl to nereikės teikti jokių prašymų ar kitų dokumentų.

„Jei dėl papildomų savivaldybių tarybų patvirtintų šio mokesčio lengvatų gyventojams susidarė permoka, mokesčių administratorius ją grąžins į banko sąskaitas savo iniciatyva“, – pranešime teigė S. Aliukonytė-Šnirienė.

VMI duomenimis, šalyje yra per milijoną žemės mokesčio mokėtojų, tačiau dėl lengvatų mokestį mokėjo 717,7 tūkst. gyventojų ir įmonių.

Praėjusiais metais apskaičiuota žemės mokesčio suma siekė 40,28 mln. eurų.