Vienas „Independence“ už trijų kainą
Už su­mą, ku­rią pla­nuo­ja pa­sis­ko­lin­ti lai­vui „In­de­pen­den­ce“ iš­pirk­ti, vals­ty­bės įmo­nė „Klai­pė­dos naf­ta“ ga­lė­tų nu­si­pirk­ti nau­ją su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) lai­vą-sau­gyk­lą. To­kio pat dy­džio ir ga­lin­gu­mo, koks švar­tuo­ja­mas Klai­pė­do­je. O pri­dė­ju­si pi­ni­gus, ku­riuos jau iš­lei­do ir to­liau lei­džia šio lai­vo nuo­mai – tris to­kius lai­vus.

Laivui „Independence“ 2024 metais išpirkti „Klaipėdos nafta“ planuoja imti 308 mln. eurų banko paskolą. Rinkoje panašių parametrų naujas plaukiojantis saugojimo ir dujinimo laivas (FSRU, Floating Storage and Regasification Unit) kainuoja mažiau.

Norvegams permokės trigubai

Oksfordo universiteto Energetikos studijų instituto 2018 metais atnaujintoje apžvalgoje apie FSRU teigiama, jog šiuo metu statomi 173 000 kub. m talpos FSRU laivai, kurių importo pajėgumas siekia 6 mln. tonų per metus, kainuoja 240–280 mln. JAV dolerių (210–245 mln. eurų).

„Independence“ talpa yra 170 000 kub. m, o pajėgumas, anglų mokslininkų skaičiavimais, siekia 3,2 mln. tonų dujų per metus.

Naujų SGD laivų-saugyklų kaina, anot vieno garsiausių pasaulio universitetų tyrimo, pastaruoju metu krito dėl aršios trijų pagrindinių Pietų Korėjos laivų statyklų – DSME, „Hyundai“ ir „Samsung“ – konkurencijos, mažėjant konteinerinių ir biriųjų krovinių laivų paklausai, kai SGD laivų-saugyklų poreikis sparčiai auga.

Klaipėdoje švartuojamas laivas „Independence“ jo savininkei Norvegijos kompanijai „Hoegh LNG“ kainavo 250 mln. JAV dolerių (219 mln. eurų dabartiniu kursu). Šio ir kitų pastaraisiais metais užsakovams pristatytų FSRU kainos skelbiamos viešai prieinamoje Oksfordo universiteto apžvalgoje.

Už laivo nuomą, įskaitant atlyginimus laivą prižiūrinčiai tarptautinei įgulai, „Klaipėdos nafta“ nuo 2015 metų kasmet šiai kompanijai atseikėja po 52 mln. eurų, o per dešimtmetį iki 2024-ųjų sumokės maždaug 520 mln. eurų.

Už šią sumą šiandien būtų galima nusipirkti du „Independence“ laivus-saugyklas. Tačiau valstybės įmonė norvegams po 2024 metų sumokės dar apie 120–160 mln. eurų likutinės laivo vertės.

Nuomojamam laivui išpirkti po 2024 metų, kai baigs galioti sutartis su „Hoghe LNG, valstybės valdoma „Klaipėdos nafta“ planuoja skolintis 308 mln. eurų su Vyriausybės garantija. Viena – iki 148 mln. eurų – paskola būtų skirta per ateinančius penkerius laivo nuomos metus mažinti SGD terminalo sąnaudoms, kita – 121–160 mln. eurų paskola – SGD laivui įsigyti. Šios sumos nurodomos 2018 metų rudens sesijoje Seimui teiktų įstatymų pakeitimų, susijusių su laivo išpirkimu, aiškinamajame rašte.

Pateikia išsamų rinkos vaizdą

Oksfordo universiteto Energetikos studijų instituto 2018 metais atnaujintoje apžvalgoje apie FSRU pasaulio rinką nurodomi pagrindiniai SGD pramonės žaidėjai, per praėjusius 16 metų išplėtoti kontraktų modeliai ir visų šiuo metu veikiančių ir statomų (2018 metų pradžios duomenimis) FSRU sąrašas. Taip pat duomenys (įskaitant kainą) apie veikiančius ir statomus SGD laivus, jų savininkus ir statytojus, dabartinę darbo vietą.

Viena iš augančios SGD laivų-saugyklų paklausos priežasčių, anot tyrimo, yra ta, kad šie laivai gali keliauti iš vieno uosto į kitą, priklausomai nuo to, kas daugiau moka už nuomą, arba keisti savininkus, kai laivai parduodami. „Anksčiau buvusi gana tradicinė ir konservatyvi SGD rinka tampa itin mobili“, – rašoma apžvalgoje.

Klaipėdoje švartuojamas laivas „Independence“ jo savininkei Norvegijos kompanijai „Hoegh LNG“ kainavo 250 mln. JAV dolerių (219 mln. eurų dabartiniu kursu).

Mokslininkai nurodo ir 250 mln. JAV dolerių kainą, kurią „Hoegh LNG“ už „Independence“, dabar nuomojamą „Klaipėdos naftai“, sumokėjo Pietų Korėjos laivų statyklai „Hyundai“. Lietuvoje ši kaina yra oficialiai įteisinta paslaptis.

Tyrimo autoriai pripažįsta, jog laivo įsigijimo kainą sudaro ne tik laivų statyklai mokama suma, bet ir SGD laivo-saugyklos savininko projektavimo komandos ir samdomų patarėjų, kurie įvertina projekto techninius ir komercinius aspektus, sąnaudos. Į jas įskaičiuojamos rangovų ir konsultantų darbo iki galutinio investicinio projekto sprendimo (FID, Final Investment Decision) sąnaudos. Taip pat projekto verslo plano parengimo, SDG tiekimo ir pardavimo kontraktų išankstinio sudarymo, darbo su projekto finansuotojais ir vyriausybe, įvairių leidimų gavimo kaina.

Keli stambūs tiekėjai ir pirkėjai

Plaukiojančių saugojimo ir dujinimo laivų verslas prasidėjo vos prieš 16 metų, o šiandien, pasak apžvalgos, veikia 26 FSRU laivai. Šiuo metu statoma dar 10 FSRU, 9 iš jų – Pietų Korėjoje ir 1 mažas laivas Kinijoje. Keturi laivai turi užsakovus pasiekti 2018 metais, o kiti šeši – nuo 2018 iki 2020 metų. Taigi veikiančių FSRU skaičius pasaulyje iki 2020 metų išaugtų iki 36.

Prognozuojama, kad 2025 metais galėtų būti jau apie 50 FSRU, jie pajėgtų importuoti apie 200 mln. tonų dujų per metus, o tai sudarytų 60 proc. pasaulio SGD gamybos.

„Tai milžiniškas pramonės, kuri tradiciškai vertinama kaip konservatyvi, augimas, – teigiama apžvalgoje. – Greitą augimą skatino žemesnės kainos, greitesnis pristatymas, komercinis lankstumas ir galimybė perkelti šiuos laivus, palyginti su žemyniniais terminalais, kurių kilnoti nėra galimybių.“

Pirmieji FSRU buvo daugiausia 130 000 kub. m talpos, jų pajėgumas siekė 2–3 mln. tonų per metus. Šiuo metu statomi didesni, daugiausia 173 000 kub. m talpos laivai, jie per metus gali importuoti apie 6 mln. tonų dujų.

Pasak apžvalgos, naujų FSRU kaina sudaro 50–60 proc. žemyninių terminalų kainos, be to, šie plaukiojantys laivai-saugyklos su dujinimo įranga statomi dukart greičiau. Nauji 170 000 kub. m talpos laivai, priklausomai nuo pajėgumo, kainuoja 240–300 mln. JAV dolerių ir gali būti pastatomi per 27–36 mėnesius. Buvusių SGD tanklaivių konversija į FSRU atsieina pigiau – apie 80–100 mln. JAV dolerių ir jų modifikacija trunka apie 18 mėnesių.

Kadangi sprendimai rinkoje priimami greitai, daugelis užsakovų nenori laukti 27–36 mėnesių, įprastą terminą, per kurį statomas naujas FSRU laivas. „Tai lemia, kad laivai, kainuojantys 250–300 mln. JAV dolerių, pinga iki 250 mln. JAV dolerių“, – teigiama apžvalgoje.

Šiuo metu rinkoje dominuoja trys Pietų Korėjos statyklos – DSME, „Hyundai“ ir „Samsung“. Pagrindiniai FSRU savininkai dažnai yra SGD paslaugų teikėjai, stiprios SGD tanklaivių kompanijos – „Golar LNG“, „Hoegh LNG“ ir „Excelerate Energy“.

260 milijonų nuomai ir nė 1 cento už pirkinį

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija „Lietuvos žinioms“ patvirtino neturinti jokių duomenų apie tai, kad „Klaipėdos nafta“ būtų sumokėjusi „Hoegh LNG“ visą ar dalį SGD laivo-saugyklos statybos kainos.

Šiaip rinkoje bet kurį brangesnį daiktą perkant išsimokėtinai (lizingu), įprasta už pirkinį mokėti dalimis visą nuomos laikotarpį. „Independence“ tai netaikoma.

Seime svarstant įstatymų pataisas, kuriomis pritarta Vyriausybės siūlymui „Independence“ išpirkti, kai kurie Seimo nariai minėjo, esą už laivą jau sumokėta apie 220 mln. eurų.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija tokius teiginius įvertino kaip visiškai nepagrįstus. „Visos sąnaudos, susijusios su SGD terminalu ir jo eksploatavimu, yra įtrauktos į gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos (saugumo dedamoji) skaičiavimus. Tačiau šiuose skaičiavimuose niekur nėra vertinama nei 220 mln. eurų, nei jokia kita suma, kuri būtų nurodoma kaip SGD laivo-saugyklos ar jo dalies kaina. Skaičiuodama saugumo dedamąją, komisija vertina nusidėvėjimą ir investicijų grąžą nuo SGD terminalo infrastruktūrinės dalies, kurią sudaro krantinė su reikiama įranga ir dujotiekis su dujų apskaitos stotimi, jungiantis krantinę su gamtinių dujų perdavimo sistema. Infrastruktūrinės dalies vertė 2015 metų gruodžio 31 dieną buvo 67,1 mln. eurų“, – pranešė Loreta Kimutytė, VKEKK Veiklos valdymo skyriaus vedėja.

Pasak jos, į SGD terminalo eksploatavimo sąnaudas yra įskaičiuotos SGD laivo-saugyklos nuomos sąnaudos. 2015–2019 metų laikotarpiu vidutinis šio mokesčio dydis kasmet sudaro apie 52 mln. eurų. Taigi per 5 metus sudarys maždaug 260 mln. eurų, ir dar tiek pat – 2020–2024 metais.

VKEKK duomenimis, mokestis už laivo-saugyklos nuomą sudaro vidutiniškai 45 mln. eurų per metus, o likusius 7 mln. eurų sudaro priežiūros ir einamojo remonto sąnaudos, planinis remontas, įgulos darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir kitos išlaikymo sąnaudos.

Tad kodėl per dešimtmetį norvegams sumokėję kone 520 mln. eurų, 2024 metais papildomai atiduosime dar 160 mln. eurų – tai yra beveik tris ketvirtadalius laivo kainos (219 mln. eurų) 2014 metais ir kodėl niekas nespaudžia norvegų derėtis, o eina į Seimą kaulyti mokesčių mokėtojų pinigų?

Pastaraisiais metais statytų naujų SGD laivų-saugyklų kontraktų kainos, mln. JAV dolerių

Laivo pavadinimasSavininkasTalpa*Pajėgumas**Laivų statyklaPristatymo dataKaina
„Giant“ (FSRU#7)„Hoegh“170 0006,2„Hyundai“2017236
„Gallant“ (FSRU#8)„Hoegh“170 0004,1„Hyundai“2015250
„Independence“„Hoegh“170 0003,2„Hyundai“2014250
FSRU#9„Hoegh“170 0008,3„Hyundai“2018236
FSRU#10„Hoegh“170 0008,3„Samsung“2019270
„Experience“„Excelerate“173 4008,3DSME2014280

* kubiniais metrais

** milijonais tonų per metus (mtpa, millions of tonnes per annum)

Šaltinis: Oksfordo universiteto Energetikos studijų instituto FRSU pasaulio rinkos apžvalga, 2018 metai

Laivo-saugyklos „Independence“ nuomos sąnaudos, mln. Eur

MetaiSąnaudos
201551,9
201652,3
201751,1
201849,4
2019*51,6
Iš viso**256,3

* Prognozė

** Mokėjimai kasmet bus vykdomi dar 5 metus

Pastaba: mokestis už laivo-saugyklos nuomą sudaro vidutiniškai 45 mln. eurų per metus, o likusius 7 mln. eurų sudaro priežiūros ir einamojo remonto sąnaudos, planinis remontas, įgulos darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir kitos išlaikymo sąnaudos.

Šaltinis: VKEKK