Vėl prašo leidimo vežti krovinius geležinkeliu per Lietuvą
Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių pa­slau­gų įmo­nė „LGC Car­go“, per di­džiau­sią ak­ci­nin­kę Lat­vi­jos bend­ro­vę „Bal­tic Tran­sit Ser­vi­ce“ ne­tie­sio­giai su­si­ju­si su ži­no­mais bu­vu­siais Lat­vi­jos po­li­ti­kais ir „Ru­si­jos ge­le­žin­ke­liais“ (RŽD) ir per­nai ne­ga­vu­si tei­sės vež­ti kro­vi­nius per Lie­tu­vą, vėl pra­šo to­kio lei­di­mo.

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) direktoriaus pavaduotojas Justas Rašomavičius pranešė, kad iki termino pabaigos – balandžio 8-osios – įmonė pateikė prašymą vežti krovinius tiek šalies viduje, tiek per Lietuvos sieną su Latvija, Baltarusija ir Kaliningrado sritimi. „Jie pateikė prašymą vežti per visą Lietuvos tinklą, per visus sienos kirtimus – su Baltarusija, Latvija ir Kaliningrado sritimi“, – sakė J. Rašomavičius.

Pasak jo, leidimo vežti krovinius iš Baltarusijos į Klaipėdos uostą vėl prašo verslininko Igorio Udovickio valdoma bendrovė „Gargždų geležinkelis“, teikianti manevravimo paslaugas Klaipėdos uoste. Pernai tokio leidimo negavusi įmonė pasiskundė teismams, tačiau sprendimai kol kas nepriimti.

J. Rašomavičius taip pat pranešė, kad nė viena užsienio bendrovė šiemet nepateikė prašymų vežti krovinius į Lietuvą ar per jos teritoriją. Pernai tokį prašymą buvo pateikę Latvijos geležinkeliai, tačiau vėliau savo prašymą atsiėmė.

Pasak LTSA atstovo, toliau vyks tarnybinio tvarkaraščio 2019–2020 metams derinimo procesas. Paraiškų techninį įvertinimą atliks „Lietuvos geležinkeliai“, jie derėsis su paraiškas pateikusiomis įmonėmis, o galutinai pajėgumus iki gruodžio suderins LTSA.

„LGC Cargo“ Lietuvos teismams nesiskundė, tačiau neseniai apskundė Lietuvą Europos Komisijai (EK). Įmonė, tarp kurios akcininkų ir vadovų yra buvęs „Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius Stasys Dailydka bei tuometinis jo pavaduotojas Stasys Gudvalis, teigia norinti vežti krovinius nuo sienos su Latvija iki sienos su Kaliningradu. Įmonės atstovai neneigia, kad kroviniai keliautų iš Rusijos ar Kazachstano per Latviją, Lietuvą ir Kaliningradą į Lenkiją. Anot jų, tai nebūtų tranzitas.

Tačiau Susisiekimo ministerija „LGC Cargo“ ketinimuose įžvelgia grėsmių nacionaliniam saugumui. LTSA pernai įmonei skyrė tik dalį jos prašytų pajėgumų, suteikiančių teisę vežti krovinius keliais maršrutais šalies viduje. Kituose maršrutuose įžvelgiama tranzito požymių, o tranzitu per Lietuvą gali vežti tik valstybės kontroliuojama įmonė.

„LGC Cargo“ stebėtojų tarybos pirmininkas, vienas Rygos prekybos uosto akcininkų, buvęs transporto ministras Ainaras Šleseris praėjusią savaitę Vilniuje teigė, jog įmonė nori vežti krovinius Lietuvoje, tačiau jai sudaromos dirbtinės kliūtys,

„Mes turime planų vežti naujus krovinius į Lietuvą, turime noro dirbti čia. Norime, kad su mumis elgtųsi taip pat, kaip su Lietuvos įmonėmis elgiamasi Latvijoje (...). Latvija yra atvira tarptautiniam geležinkelių verslui, bet Lietuvoje mūsų nelaukia ir mes susiduriame su pasipriešinimu“, – tuomet sakė A. Šleseris.