Vėjo ir saulės energijai – naujas paramos modelis
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė ža­lio­sios ener­ge­ti­kos plė­tros są­ly­goms. Tai at­vers ke­lią reng­ti tech­no­lo­giš­kai ne­utra­lius auk­cio­nus, ku­riuo­se ga­lės var­žy­tis vė­jo, sau­lės, bio­ku­ro ener­ge­ti­kos plė­to­to­jai, o jiems bus tai­ko­ma nau­ja par­amos sche­ma.

„Atsinaujinančios energetikos plėtra sustojusi 2016 metais, rinkos sąlygomis ji negali išgyventi, nėra naujo paramos modelio. Šiuo įstatymu sukuriama visa atsinaujinančios energetikos paramos sistema. Įstatyme numatyta plėtra – atsinaujinančios energetikos padvigubinimas nuo 2,5 teravatvalandės (TWh) iki 5 TWh. (...) Gamintojai paramą gautų technologiškai neutraliuose aukcionuose“, – Vyriausybės posėdyje kalbėjo energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Paramą aukcionų laimėtojams sudarys elektros rinkos kainos priedas, jos persiuntimas pirmumo teise ir gamintojų, kurių elektrinės ne didesnės kaip 500 kilovatų, atleidimas nuo balansavimo atsakomybės.

Jis tikino, kad dėl paramos atsinaujinantiems energijos ištekliams (AEI) elektra nebrangs. „Parama būtų teikiama nuo 2021 metų, o dėl pačių technologijų plėtros jos tampa vis efektyvesnės ir tas priedas prie rinkos kainos reikalingas vis mažesnis. Yra geras laikas plėtoti atsinaujinančią energetiką“, – pridūrė ministras.

Numatyta, kad paramą aukcionų laimėtojams sudarys elektros rinkos kainos priedas, jos persiuntimas pirmumo teise ir gamintojų, kurių elektrinės ne didesnės kaip 500 kilovatų, atleidimas nuo balansavimo atsakomybės.

Pagal ankstesnį paramos modelį aukciono laimėtoju tapdavo mažiausią tarifą pasiūlęs gamintojas.

Jei AEI plėtrai reikėtų valstybės paramos, prognozuojama, kad naujų aukcionų laimėtojams gali būti skiriama 151–590 mln. eurų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų per 12 metų, priklausomai nuo elektros kainos biržoje.

Pakeitimais taip pat norima sudaryti sąlygas ir kitoms Europos Sąjungos narėms pasinaudoti paramos mechanizmu. Kartu siūloma, kad pagal senąją paramos schemą pradėti, tačiau nebaigti organizuoti aukcionai būtų nutraukiami.

Ministerija tikisi, kad naujoji AEI aukcionų tvarka būtų priimta Seimo rudens sesijoje ir įsigaliotų nuo kitų metų gegužės.

Pirmasis technologiškai neutralus aukcionas gali būti paskelbtas kitų metų vasarą, o jame būtų paskirstyta 0,3 TWh kvota. Svarbiausias kriterijus, lemsiantis laimėtojus, – mažiausias priedas prie rinkos kainos „Nord Pool“ biržoje.

Naujoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje planuojama, kad iki 2025 metų ne mažiau kaip 38 proc. Lietuvoje suvartojamos elektros energijos bus pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių ir sudarys ne mažiau kaip 5 TWh.