Vasarą darbų daugiau, pinigai – tie patys
Be­siil­sin­čio ko­le­gos ar ko­le­gų dar­bus jo at­os­to­gų me­tu vie­na ar ki­ta apim­ti­mi pe­ri­ma net 80 proc. li­ku­sių dirb­ti ko­le­gų, ta­čiau tik 9,8 proc. tei­gia už tai gau­nan­tys at­ly­gį.

Tai nurodo specialistų paieškos portalas CVMarket.lt. „Nors pastaruoju metu dėl išsiplėtusios kelionių į šiltuosius kraštus pasiūlos ir augančių pajamų vis daugiau žmonių atostogauja rudenį, pavasarį ar net žiemą, šiųmetinė vasara, regis, sugundė (ir dar sugundys) pailsėti ypač daug Lietuvos gyventojų, – pranešime spaudai pabrėžė CVMarket.lt marketingo vadovė Raimonda Tatarėlytė. – O žinant, kad, Statistikos departamento duomenimis, net 82 proc. Lietuvoje veikiančių įmonių turi mažiau nei dešimt darbuotojų, natūralu, kad atostogaujančiųjų krūvį tenka pasidalyti liekantiems dirbti. Net tuo atveju, jei įmonėje jie yra atsakingi už visai kitas sritis. Ypač jei ūkio šakai, kurioje įmonė veikia, vasara pats darbymetis.“

Kaip parodė portalo atlikta 1112 darbuotojų įvairiose Lietuvos įmonėse apklausa, nepavaduojantys atostogaujančių kolegų teigė tik apie 20 proc. darbuotojų. Beje, tik už save dirbančių asmenų daugiau buvo tarp trisdešimtmečių ir jaunesnių darbuotojų.

Bene daugiausia (11 proc.) apklausos dalyvių aiškino, jog neprisiima atostogaujančiųjų krūvio, nes tiesiog neišmano jų darbo, 6,4 proc. apklaustųjų teigė, kad pavadavimo kultūros jų įmonėje nėra – darbai tiesiog laukia, kol darbuotojas atostogauja. Dar apie 3 proc. dalyvavusių apklausoje pasidžiaugė, kad visas kolektyvas atostogų išeina vienu metu.

Tačiau ir pavaduojančiųjų grupė nevienalytė. Daugiau kaip ketvirtadalis visų apklaustųjų pavaduoja vieną kolegą. Apie 19 proc. paaiškino, kad tenka vienu metu padirbėti ir už save, ir už keletą bendradarbių. Dar ketvirtadalis apklaustųjų informavo, kad už kolegas dirba ne viską, o atlieka tik tuos darbus, kurių negalima atidėlioti. Visi šie darbuotojai aiškino, kad padeda atostogaujantiems kolegoms nemokamai. Pagrindinis motyvas – „juk kai eisiu atostogų, jie pavaduos mane“. „Be to, kai kuriose įmonėse egzistuoja susitarimas, kad eiti atostogų galima tik tuomet, kai yra kas tave pavaduoja, – aiškino R. Tatarėlytė. – Kai kur, ypač pardavimo skyriuose, kolegos noriai pavaduojami ir todėl, kad reikia vykdyti pardavimo planą, kuris formuojamas ne tik vienam asmeniui, bet ir visam skyriui. O nuo jo vykdymo priklauso priedai prie algos. Taigi kaip ir bendradarbio pavadavimas tampa paties kolektyvo interesu.“

Tiesa, beveik kas dešimtas respondentas pasigyrė, kad už pavadavimą gauna tam tikrą atlygį iš darbdavio. „Apklausos metu nebuvo klausiama, kokioje darbovietėje dirba respondentas, tačiau paprastai dažniau už pavadavimą atsilygina valstybės įstaigos, – sako R. Tatarėlytė, – Šie priedai išliko ir naujajame valstybės tarnybą reglamentuojančių įstatymų pakete, kuris turėtų įsigalioti nuo Naujųjų. Privačiose įmonėse priedų už pavadavimą klausimas sprendžiamas paprastai tik tada, jei pavaduojama po darbo valandų arba dirbti už kitą darbuotoją tenka labai ilgai (pvz., dėl pastarojo ligos).“