Vartotojai užplūdo savitarnos svetainę manogile.lt: sutriko veikla
Pa­sku­ti­nią­ją die­ną nu­spren­du­siems dek­la­ruo­ti elek­tros ar gam­ti­nių du­jų rod­me­nis, teks su­gaiš­ti kur kas dau­giau lai­ko: mat dėl per di­de­lio no­rin­čių­jų tai pa­da­ry­ti klien­tų kie­kio – su­tri­ko sa­vi­tar­nos sve­tai­nės ma­no­gi­le.lt veik­la. 

Kaip praneša BNS, „Lietuvos energija“ specialistai šalina gedimus, o apie gausesnį vartotojų skaičių įmonė buvo pasirengusi ir buvo išplėstos sveteinės techninės galimybės, tačiau sutrikimų nebuvo išvengta.

KAip rašė LŽ, savitarnos svetainė „manogile.lt“ šį mėnesį vartotojams išsiuntinėjo elektroninius laiškus, kviesdama deklaruoti elektros skaitiklio rodmenis iki šių metų paskutinės mėnesio dienos.

Nuo kitų metų elektros energija vartotojams brangs iki 20 procentų. Daugiausia elektros energijos suvartojantiems namų ūkiams, pasirinkusiems planą „Namai plius“, elektros energijos kaina už kilovatvalandę (kWh) didės nuo 12 iki 20 proc. Ši vartotojų grupė vidutiniškai per metus suvartoja apie 314 mln. kWh elektros energijos. Pasirinkusieji planą „Namai plius“ ir „Namai“ moka pastoviąją dedamąją, kuri, palyginus su dabar taikoma – atitinkamai 6 Eur ir 3 Eur (su PVM) – nesikeis.

Buitiniams vartotojams, pasirinkusiems populiariausią vienos laiko zonos „Standartinį“ mokėjimo planą, elektros energijos tarifas nuo dabar galiojančio 11,3 cento už kilovatvalandę (ct/kWh) su PVM didėja iki 13,0 ct/kWh su PVM, t. y. 15 proc. Apie 80 proc. elektros energijos buitiniai vartotojai suvartoja „Standartiniu“ planu arba 2,3 mlrd. kWh per metus.

UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams nuo 2019 metų I pusmečio didėja apie 12–20 procentų.

I pogrupio vartotojams, kurie gamtines dujas naudoja maistui ruošti, kintamoji tarifo dalis, t. y. už kub. m, didėja 11,86 proc., pastovioji tarifo dalis – nesikeičia.

II ir III pogrupio vartotojams gamtinių dujų tarifo kintamoji dalis atitinkamai didėja 17,95 proc. ir 18,42 proc., pastovioji kainos dalis išlieka tokia pati, kaip ir 2018 metų II pusm.

Gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams pokytį iš esmės lėmė apie 25 proc. išaugusi gamtinių dujų, kaip produkto, kaina, lyginant su kaina, kuri buvo įskaičiuota į 2018 metų II pusmečio kainą. Be to, bendrovei yra kompensuojamos virš 300 tūkst. Eur negautos pajamos už 2018 metų I pusmetį, nes į 2018 metų I pusmečio tarifą buvo įskaičiuota mažesnė gamtinių dujų produkto kaina, nei bendrovei teko mokėti rinkoje faktiškai.