Varnabūdės miškas užkrėstas afrikiniu kiaulių maru
Af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras ple­čia­si – Ig­liau­kos se­niū­ni­jos Var­na­bū­dės miš­ko te­ri­to­ri­ja nuo rug­sė­jo 13 die­nos lai­ko­ma už­krės­ta te­ri­to­ri­ja. Var­na­bū­dės miš­ke sa­vai­tės pra­džio­je bu­vo ap­tik­ta jau­no šer­no gai­še­na.

Marijampolės savivaldybė pranešė, jog afrikinio kiaulių maro atvejis laukinėje faunoje savivaldybės teritorijoje patvirtintas. Marijampolės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba patvirtino, kad laboratoriniais tyrimais buvo nustatyta, jog nugaišęs šernas sirgo šia gyvūnams ypač pavojinga užkrečiama virusine liga.

Tarnybos specialistai nurodo piliečiams nesant būtinumui nesilankyti afrikiniu kiaulių maru užkrėstoje teritorijoje. Jei lankymasis neišvengiamas, būtina laikytis biosaugos priemonių: išvykstant iš miško dezinfekuoti batus ir transporto priemonės ratus, miške nepalikti maisto likučių. Itin svarbu neiti su tais pačiais drabužiais ir apavu į savo ūkius, kad nebūtų perneštas pavojingos ligos užkratas.

Kaip pranešime teigė Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius, dar atliekamas tyrimas, iš kur galėjo užkratas patekti į Varnabūdės miško teritoriją. Medžiotojai yra informuoti, kokių veiksmų turi imtis užkrėstoje teritorijoje. Labai svarbu, kad aptikus gaišenas apie tai būtų informuota valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Pagal būtinumą bus skelbiami apribojimai ir kitoms aplinkinėms miškingoms teritorijoms.

Nors tai pirmasis laukinių šernų afrikinio kiaulių maro atvejis Marijampolės savivaldybės teritorijoje, maždaug prieš tris savaites jau buvo užfiksuoti du naminių kiaulių ligos atvejai Patašinės kaime.

Vakar afrikinis kiaulių maras taip pat nustatytas ir Vakarų Europoje, kaip pranešė BBC, Belgijoje jis patvirtintas kritusiems šernams, šis virusas aptiktas Prancūzijos, Liuksemburgo ir Belgijos sienų sankirtoje. Afrikinis kiaulių maras jau nustatytas aštuoniose Rytų Europos valstybėse bei Rusijoje. Europoje nuo metų pradžios jau pranešta apie 4800 afrikinio kiaulių maro atvejų.

Afrikiniu kiaulių maru serga tik naminės ir laukinės kiaulės, šernai. Kitiems gyvūnams ir žmonėms šią ligą sukeliantis virusas nepavojingas.