Valstybės valdomų įmonių dividendai didesni
Vals­ty­bės val­do­mos įmo­nės (VVĮ) vals­ty­bei už 2017 me­tus su­mo­kė­jo 202,4 mln. eu­rų di­vi­den­dų, pel­no bei ki­tų įmo­kų – 35,2 proc. dau­giau nei 2016 me­tais (150 mln. eu­rų), skel­bia­ma Ste­bė­se­nos ir prog­no­zių agen­tū­ros at­as­kai­to­je.

Vien pelno įmokos bei dividendai siekė 172,9 mln. eurų, dar 22,5 mln. eurų – urėdijų sumokėtas žaliavos mokestis už iškirstą ir parduotą medieną, 4,4 mln. eurų – jų pelno mokestis.

VVĮ pajamos pernai, palyginti su 2016 metais, ūgtelėjo 2 proc., iki 2,549 mlrd. eurų, normalizuotas grynasis pelnas – 35,3 proc., iki 280 mln. eurų. Normalizuota nuosavo kapitalo grąža buvo 5,1 proc. (2016 metais – 3,9 proc.).

Pelno augimą lėmė „Lietuvos geležinkelių“ sprendimas į 2016 metų ataskaitą įtraukti 37 mln. eurų atidėjinius Europos Komisijos skirtai baudai už Rengės ruožo išardymą ir kitų projektų nuvertinimui – dėl to įmonė užpernai patyrė 52 mln. eurų grynųjų nuostolių.

Susisiekimo įmonės valstybės biudžetą šiemet papildys 65,7 mln. eurų dividendų ir pelno įmokų – apie 10 kartų daugiau nei 2017 metais. „Lietuvos geležinkeliai“ skyrė 34 mln. eurų dividendų – daugiausiai nuo 2012 metų. Įmonė gaus tokio pat dydžio valstybės dotaciją keleivių vežimui.

Klaipėdos uostas už 2017 metus išmokės 22,3 mln. eurų dividendų, „Kelių priežiūra“ – 4,5 mln. eurų, Lietuvos oro uostai – 3,4 mln. eurų.

Energetikos įmonių grąža valstybei šiemet sumažėjo beveik 15 proc., iki 92 mln. eurų. Stebėsenos ir prognozių agentūros teigimu, tai lėmė 15,7 proc. sumažėję „Lietuvos energijos“ dividendai.

Kitų sektorių įmonės skyrė 11,5 mln. eurų dividendų ir pelno įmokų – 78,8 proc. daugiau nei 2016 metais. Didžiausias čia „Regitros“ indėlis (4,8 mln. eurų), „Problematika“ ir Registrų centras išmokėjo atitinkamai 1,2 mln. ir 1,1 mln. eurų.

Praėjusių metų pabaigoje veikė 108 valstybės valdomos įmonės, agentūra vertino 105. Šiuo metu šalyje veikia 68 VVĮ, kuriose dirba apie 36 tūkst. darbuotojų. Jų rinkos vertė siekia apie 6 mlrd. eurų.